Cách nhớ các công thức lượng giác trong toán

Chia sẻ: cuubabyofmanypeople

Các trường hợp bằng nhau: cos đối sin bù phụ chéo, khác pi (của tan và cotan) Cos đối, sin bù, phụ chéo: Cái này dành cho bạn nhớ giá trị các góc (cung) có liên quan đặc biệt: cosin của hai góc đối bằng nhau; sin của hai góc bù nhau thì bằng nhau; sin và cosin của hai góc phụ nhau thì bằng nhau –Từ đây suy ra tan và cos.

Nội dung Text: Cách nhớ các công thức lượng giác trong toán

Cách nhớ các công thức lượng giác trong toán

Chuyên mục:
Nguyên bản:
sin đi học (sin= đối : huyền)
cos không hư (cos = kề: huyền)
tan đoàn kết (tan = đối : kề)
côtang kết đoàn (cotg = kề : đối)
Version 2:
sin đi học (sin= đối : huyền)
cos khóc hoài (cos = kề: huyền)
thôi đừng khóc (tan = đối : kề)
có kẹo đây (cotg = kề : đối)
Các trường hợp bằng nhau: cos đối sin bù phụ chéo, khác pi (của tan và cotan)
Cos đối, sin bù, phụ chéo: Cái này dành cho bạn nhớ giá trị các góc (cung) có liên quan đặc 
biệt: cosin của hai góc đối bằng nhau; sin của hai góc bù nhau thì bằng nhau; sin và cosin của 
hai góc phụ nhau thì bằng nhau –>Từ đây suy ra tan và cos.
Công thức cộng
* cos +cos =2 cos cos
(cosa + cosb = 2cos((a+b)/2)cos(a-b)/2)
* cos – cos = 2 sin sin
*sin + sin = 2 sin cos
*sin – sin = 2 cos sin
cos cộng cos bằng hai cos cos
cos trừ cos bằng trừ hai sin sin
Sin cộng sin bằng hai sin cos
sin trừ sin bằng hai cos sin
Tan mình cộng với tan ta, bằng sin 2 đứa trên cos ta cos mình….
Hoặc:tanx + tany thìtình mình cộng lại tình ta, sinh ra hai đứa con mình con ta
tanx – tan y: tình mình hiệu với tình ta sinh ra hiệu chúng, con ta con mình
Cách nhớ hàm sin và cos nhân 3 (sin3x, cos3x)
Nhân ba một góc bất kỳ, sin thì ba bốn, cos thì bốn ba, dấu trừ đặt giữa hai ta, lập phương chỗ
bốn, thế là ok.
Biến đổi tổng thành tích:
sin tổng lập tổng sin cô
cô tổng lập hiệu đôi cô đôi chàng
còn tan tử cộng đôi tan (hoặc là: tan tổng lập tổng hai tan)
một trừ tan tích mẫu mang thương sầu * tan(a+b)=(tan+tanb)/1-tana.tanb
gặp hiệu ta chớ lo âu,
đổi trừ thành cộng ghi sâu vào lòng”
một bài thơ về cách nhớ công thức: tan(a+b)=(tan+tanb)/1-tana.tanb
tan một tổng hai tầng cao rộng
trên thượng tầng tan cộng tan tan
dưới hạ tầng số 1 ngang tàng
dám trừ một tích tan tan oai hùng
Mấy câu về hình học:
Muốn tính diện tích hình thang
Đáy lớn, đáy bé ta mang cộng vào
Rồi đem nhân với đường cao
Chia đôi kết quả thế nào cũng ra.
Version 2 như sau:
Muốn tính diện tích Việt Nam
Ta đem Trung Quốc, Thái Lan cộng vào
Rồi đem nhân với nước Lào
Campuchia phát thế nào cũng ra…
Muốn tìm diện tích hình vuông,
Cạnh nhân với cạnh ta thường chẳng sai
Chu vi ta đã học bài,
Cạnh nhân với bốn có sai bao giờ.
Muốn tìm diện tích hình tròn,
Pi nhân bán kính, bình phương sẽ thành.
Nguyên tắc để 2 tam giác bằng nhau
Con gà con, gân cổ gáy, cúc cù cu
(cạnh góc cạnh, góc cạnh góc, cạnh cạnh cạnh)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản