Cách phá mật khẩu Hide Folder XP

Chia sẻ: Zap Pv | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
530
lượt xem
148
download

Cách phá mật khẩu Hide Folder XP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu bạn nào muốn phá mật khẩu khẩu chương trình Hide Folder XP thì mình sẽ giúp các bạn. Nhưng với cách này các bạn chỉ có thể vào được các thư mục đã bị ẩn và biết đường dẫn của chúng thôi chứ mật khẩu thì tui… chịu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách phá mật khẩu Hide Folder XP

  1. Cách phá mật khẩu Hide Folder XP Nếu bạn nào muốn phá mật khẩu khẩu chương trình Hide Folder XP thì mình sẽ giúp các bạn. Nhưng với cách này các bạn chỉ có thể vào được các thư mục đã bị ẩn và biết đường dẫn của chúng thôi chứ mật khẩu thì tui… chịu. Đầu tiên, vào thư mục Windows, system 32, tìm file hfsys.sys và xóa nó đi. Tiếp đó, vào Start, run, gõ regedit. Tìm đến khóa HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\ Services\HFSYS và xóa HFSYS đi, trước khi xóa bạn xem mục Parameters, trong đó chứa toàn bộ đường dẫn các thư mục được giấu. Bây giờ thì các bạn có thể thoải mái truy nhập các thư mục này vì chúng không còn ẩn nữa. Chúc thành công!
Đồng bộ tài khoản