cách photo 2 mặt

Chia sẻ: nguyenbaoan

B - Các phím trêm màn hình cảm ứng: 1. Màn hình Basic: Bao gồm các chức năng cơ bản, gồm 3 khung sau: Finishing – Zoom - Paper a - Màn hình Finishing (để chọn kiểu bản sao hoàn thành) Gồm có: Non-Sort (Không

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản