Cách rút gọn mệnh đề quan hệ

Chia sẻ: bunrieu

Có 3 dạng đề rút gọn: *V-ing: present participle. Chỉ rút gọn khi MĐQH ở thể chủ động: + Cách rút gọn: _ Bỏ từ quan hệ. _ Bỏ động từ “tobe” nếu có. _ Đưa động từ chính ở MĐQH về dạng V-ing.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản