Cách search mọi dữ liệu từ Google

Chia sẻ: Nguyen Hiep | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
425
lượt xem
204
download

Cách search mọi dữ liệu từ Google

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Google đã trở thành GodBrother - site đứng đầu để mọi người tìm kiếm. Mỗi khi tìm kiếm chúng ta đều nói với nhau vào Gu gờ lờ (google) mà tìm ! Thế nhưng tại sao bạn tìm được mà tôi lại không tìm được ? Bạn có link download trực tiếp mà tôi không có ? Bởi vì chúng ta chưa hiểu hết về Google, chúng ta chưa biết những từ khóa tìm kiếm "chưa từng công bố" ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách search mọi dữ liệu từ Google

 1. HOT!HOT!Cách Search mọi dữ liệu từ Google HOT!HOT! Google đã trở thành GodBrother - site đứng đầu để mọi người tìm kiếm. Mỗi khi tìm kiếm chúng ta đều nói với nhau vào Gu gờ lờ (google) mà tìm ! Thế nhưng tại sao bạn tìm được mà tôi lại không tìm được ? Bạn có link download trực tiếp mà tôi không có ? Bởi vì chúng ta chưa hiểu hết về Google, chúng ta chưa biết những từ khóa tìm kiếm "chưa từng công bố" ... Bước1: Kết nối vào http://k3lvinmitnick.blogspot.com Bước2: Nhập bất kỳ từ (hoặc cụm từ) nào cần tìm kiếm vào hộp tìm kiếm rồi Enter để tìm kiếm. Đọc trước về 1 số từ khóa: - Google sẽ loại bỏ các từ thông dụng trong các từ khóa, vd như "where", "how", "a", "the"... để tăng tốc độ tìm kiếm. Do đó nếu bạn muốn kết quả có các từ này, hãy thêm khoảng trắng và dấu cộng " +" (Đồng nghĩa với từ khóa AND) trước từ khóa đó, vd: "computer +how". Nếu bạn muốn tìm chính xác 1 chuỗi nào đó, hãy thêm ngoặc kép cho đoạn đó, vd: "where are you" - Tương tự trên khi bạn muốn tìm kiếm 1 trang web nào đó theo từ khóa yêu cầu nhưng lại ko muốn xuất hiện từ khóa nào đó, bạn có thể dùng dấu trừ " -". VD bạn muốn tìm các diễn đàn di động nhưng không có nói về hacking, bạn có thể dùng từ khóa "mobile forum -hack" - Tìm kiếm với "OR": Google cho phép dùng từ khóa "OR" (chữ hoa) giữa các từ khóa cần tìm để tìm các thông tin xuất hiện ít nhất 1 từ khoá. VD tìm nội dung "mobile OR forum", kết quả sẽ cho ra các trang có ít nhất 1 từ khoá "mobile" hoặc "forum" hoặc có cả hai. - Tìm giới hạn theo tên miền (domain): Nếu bạn muốn tìm thông tin trong 1 website cụ thể nào đó, hãy dùng từ khóa "site:URL". VD tìm thông tin về chương trình FlashGet trong trang www.gsm.com.vn/forum, bạn nhập "flashget :www.gsm.com.vn/forum" - Tìm kiếm các trang thông tin có liên kết đến trang bạn cần, bạn dùng từ khóa "link:URL". VD bạn tìm các trang web có liên kết đến trang www.gsm.com.vn, bạn nhập như sau: "link:www.gsm.com.vn" - Tìm thông tin trong các tệp dữ liệu theo kiểu tệp cụ thể, bạn dùng từ khóa "filetype:
 2. phần_mở_rộng". VD muốn tìm các thông tin computer trong các file có kiểu PDF, bạn nhập nhưpần_mở_rộng". VD muốn tìm các thông tin mobile trong các file có kiểu PDF, bạn nhập như sau: "mobile filetype: pdf" - Từ khóa "related:URL cho phép tìm các trang web có thông tin tương tự 1 trang web nào đó. VD tìm trang tương tự trang www.gsm.com.vn, bạn nhập từ khóa "related:www.gsm.com.vn" - Từ khóa "info:URL" sẽ tìm các thông tin liên quan về 1 trang web nào đó. VD bạn nhập "info:www.gsm.com.vn" sẽ xuất các thông tin về trang www.gsm.com.vn - Từ khóa "allintitle:từ_khóa" sẽ tìm các trang web có tiêu đề được chỉ ra sau dấu 2 chấm. VD muốn tìm các trang web có tiêu đề mobile, bạn dùng "allintitle:mobile" - Từ khóa "intitle:từ_khóa_1 từ_khóa_2..." sẽ tìm các trang web có tiêu đề bắt buộc có chứa từ_khóa_1 và nội dung hoặc tiêu đề có chứa từ_khóa_2. VD "intitle:www.gsm.com.vn mobile" sẽ tìm các trang web có tiêu đề chứa từ "www.gsm.com.vn" và nội dung có từ "mobile" - Từ khóa "allinurl:các_từ_khóa" sẽ tìm các trang web có địa chỉ URL bắt buộc chứa các từ khóa chỉ định. VD bạn tìm "allinurl www.gsm.com.vn" sẽ cho ra các trang web có địa chỉ chứa từ "www.gsm.com.vn" - Từ khóa "inurl:từ_khóa_1 từ_khóa_2..." sẽ tìm các trang web có địa chỉ URL bắt buộc chứa từ_khóa_1 và nội dung trang web chứa từ_khóa_2. VD bạn tìm "inurl:www.gsm.com.vn mobile" sẽ cho ra các trang web có địa chỉ chứa từ "www.gsm.com.vn" và chỉ đến phần "mobile". 1. Dùng: parent directory Tìm 1 file nào đó, vd music, software thì gõ parent directory trước, sau đó là định dạng bạn muốn tìm kiếm VD: “parent directory ” MP3 -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums parent directory ” /appz/ -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums “parent directory “Xvid -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums “parent directory ” Gamez -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums “parent directory ” Name of Singer or album -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums 2. Dùng: intitle: hoặc allintitle: Chức năng dùng để tìm tên của cái mình cần nhanh nhất chứ kô phải là giới thiệu vd: intitle:microsoft filetype:iso 3. Dùng: inurl: chức năng để tìm tất cả các link dẫn đến cái mình tìm, kô phải chỉ là 1 tên, mà là
 3. đường dẫn trực tiếp vd: inurl:microsoft filetype:iso 4.Dùng: site: Chức năng: tìm toàn bộ domain liên quan đến cái cần tìm vd: site:hackingspirits.com 5.Dùng filetype: Chức năng: Tìm tất cả các file liên quan đến cái cần tìm như exe, rar, zip.. vd: filetype:doc site:gov 6. Dùng link: Chức năng: tìm mọi link liên quan đến cái cần tìm vd: link:www.securityfocus.com 7. Dùng related: Chức năng: tìm tất cả các vấn đề dây dưa rễ má có liên quan đên vấn đề cần tìm vd: related:www.securityfocus.com 8. Dùng cache: Cái này dùng để tìm cache của cái mình cần xem nó nằm ở đâu vd: cache:www.hackingspirits.com me 9.Dùng intext: Dùng nếu bạn muốn tìm 1 từ cụ thể trong web cần tìm vd: intext:exploits 10. Dùng phonebook: Dùng để tìm địa chỉ vd: phonebook:Lisa+CA 11. Dùng Index of Dùng liệt kê cho bạn chi tiết vd : Index of /admin Index of /passwd Index of /password Index of /mail “Index of /” +passwd “Index of /” +password.txt “Index of /” +.htaccess “Index of /secret” “Index of /confidential” “Index of /root” “Index of /cgi-bin” “Index of /credit-card”
 4. “Index of /logs” “Index of /config” 12. Dùng: allinurl:winnt/system32 Chức năng này giúp bạn vô thẳng các file đc bảo mật của nhiều máy chủ ( file Sys32) 13. Dùng allinurl:wwwboard/passwd.txt Dùng để tìm pass admin của những forum bị lơi lỏng bảo mật Thay chỗ wwwboard bằng tên cụ thể thông tin: http://www.securiteam.com/exploits/2BUQ4S0SAW.html 14. Dùng inurl:.bash_history Để coi lại file history hay log của web đó, vd như số tài khoản… 15.Dùng inurl:config.txt Để vô thẳng file config của server, để thay đổi thông số thông tin: http://www.securiteam.com/securitynews/6M00H2K5PG.html 16. 1 số lệnh tìm kẽ hở inurl:admin filetype:txt inurl:admin filetype:db inurl:admin filetype:cfg inurl:mysql filetype:cfg inurlasswd filetype:txt inurl:iisadmin inurl:auth_user_file.txt inurlrders.txt inurl:”wwwroot/*.” inurl:adpassword.txt inurl:webeditor.php inurl:file_upload.php inurl:gov filetype:xls “restricted” index of ftp +.mdb allinurl:/cgi-bin/ +mailto intitle:”Index of” .sh_history intitle:”Index of” .bash_history intitle:”index of” passwd intitle:”index of” people.lst intitle:”index of” pwd.db intitle:”index of” etc/shadow intitle:”index of” spwd intitle:”index of” master.passwd intitle:”index of” htpasswd intitle:”index of” members OR accounts intitle:”index of” user_carts OR user_cart allintitle: sensitive filetype:doc allintitle: restricted filetype :mail
 5. allintitle: restricted filetype:doc site:gov allintitle: “index of/admin” allintitle: “index of/root” inurl:”auth_user_file.txt” inurl:”wwwroot/*.*” allinurl:/cgi-bin/ +mailto inurlasswd filetype:txt Index of ftp/ +.mp3 Index of music/ Index of films/ Index of “Your favorite artist/album/movie etc” /exchange/login.asp allinurl:/scripts/cart32.exe allinurl:/CuteNews/show_archives.php allinurl:/phpinfo.php allinurl:/privmsg.php allinurl:/privmsg.php Ví dụ: Bạn muốn tìm ebook về hack nhé. Bình thường bạn gõ trong Google: hack ebook Hãy so sánh kết quả đó nếu bạn dùng lệnh trên nhé: 1. +(”index of”) +(”/ebooks”|”/book”) +(chm|pdf|zip|rar) +hack 2. allinurl: +(rar|chm|zip|pdf|tgz) hack computer Tìm tất cả file ở RapidShare thì Click vào Đây Kết luận: Bạn có thể có tất cả file nhạc MP3 chất lượng cao, có tất có những "bộ phim hay", có tất cả những tài khoản ... Premium khi đọc một chút bài này ! Part 2 Vào google, nhập: "admin account info" filetype:log Với từ khóa này , Google sẽ liệt kê 1 số file mà những server bị lỗi rò rĩ thông tin ra ngoài ~ Kết quả sẽ tùy theo tùy chọn của bạn ở những trang nước ngoài hay việt Nam ! 1 file .txt là kết quả tìm kiếm của lệnh này ! Mình sẽ cho ví dụ : Sau khi nhập lệnh trên và google cho kết quả - log started at 07-08-05 18:06 ...... Default VirtualServer created 07-08-05 18:06:13,WARNING,Info,SERVER, admin account info: username: admin password: ie47ed 07-08-05 18:06:13,WARNING,Info ... dako.da.ohost.de/Teamspeak2-Server/server.log - 3k - Đã lưu - Tương tự log started at 18-06-05 23:49 ...18-06-05 23:49:39,WARNING,Info,SERVER,
 6. Default VirtualServer created 18-06-05 23:49:39,WARNING,Info,SERVER, admin account info: username: admin password: ... www.ff-genesis.com/server/server.log - 3k - Đã lưu - Tương tự đó là những file log server - Rất tuyệt bây giờ việc tiếp theo là chúng ta đi tìm password của admin server đó ~ Mình open file log.txt ra thì có nội dung sau : --------------------------------------------------------------- -------------- log started at 18-06-05 23:49 ------------- --------------------------------------------------------------- 18-06-05 23:49:38,ALL,Info,server, Server init initialized 18-06-05 23:49:38,ALL,Info,server, Server version: 2.0.20.1 Win32 18-06-05 23:49:38,WARNING,Info,SQL, created table ts2_servers 18-06-05 23:49:38,WARNING,Info,SQL, created table ts2_server_privileges 18-06-05 23:49:38,WARNING,Info,SQL, created table ts2_channels 18-06-05 23:49:38,WARNING,Info,SQL, created table ts2_channel_privileges 18-06-05 23:49:38,WARNING,Info,SQL, created table ts2_clients 18-06-05 23:49:38,WARNING,Info,SQL, created table ts2_bans 18-06-05 23:49:39,ALL,Info,server, Starting VirtualServer id:1 with port:8767 18-06-05 23:49:39,ERROR,All,SERVER, VirtualServer startup failed with port 8767, Exception: EIdCouldNotBindSocket.Could not bind socket. Address and port are already in use. 18-06-05 23:49:39,WARNING,Info,SERVER, Default VirtualServer created 18-06-05 23:49:39,WARNING,Info,SERVER, admin account info: username: admin password: 7qdpxy 18-06-05 23:49:39,WARNING,Info,SERVER, superadmin account info: username: superadmin password: c8hgvz 18-06-05 23:49:39,WARNING,Info,SERVER, there is no VirtualServer running! 18-06-05 23:49:40,ERROR,All,WEBINTERFACE, WebInterface startup failed with port 14534, Exception:Could not bind socket. Address and port are already in use. 18-06-05 23:49:40,ERROR,All,TCPQUERY, TCPQuery startup failed with port 51234, Exception: Could not bind socket. Address and port are already in use. 18-06-05 23:49:40,ALL,Info,server, Server init finished 18-06-05 23:52:08,ALL,Info,server, Server shutdown initialized 18-06-05 23:52:09,ALL,Info,server, Server shutdown finished --------------------------------------------------------------- --------------- log ended at 18-06-05 23:52 -------------- --------------------------------------------------------------- bạn hãy nhìn kĩ những dòng in đậm nhé ~ đó chính là user va pass host , SQL của Server đó ! Tuyệt quá phải ko ~ còn thông tin host thì nằm URL đây , bạn hãy xem kĩ ~ công việc còn lại là tùy vào cái đầu bạn đó [IMG]file:///C:/DOCUME %7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msoclip1/04/clip_image001.gif[/IMG]
 7. dako.da.ohost.de/Teamspeak2-Server/server.log - 3k - log started at 18-06-05 23:49 ...18-06-05 23:49:39,WARNING,Info,SERVER, www.ff-genesis.com/server/server.log - + LỆNH :index.of.password [ Dùng tìm pass Frontpage index.html ] Khai thác qua 1 số page dạng Link liks "horny.htm" or "brittany.htm." Vào Khung search nhập :index.of.password Với từ khóa này google sẽ tìm kiếm và thống kê tất cả những file *sam từ những website chuyên dụng để cung cấp username cho chúng ta ! Đề hiểu thêm , bạn hãy xem kết quả mà Max tìm đc : Index of /passwordIndex of /password. Name Last modified Size Description. [DIR] Parent Directory 20-May-2006 03:00 - [TXT] abpass.html 16-May-2003 23:55 5k [TXT] ... www.nalga.org/password/ - 3k - Đã lưu - Tương tự johnny.ihackstuff.com :: I'm j0hnny. I hack stuff.Click here for the Google search ==> index.of.password ... Your search - inurl:index.of.password - did not match any documents. Obsolete? I think so [IMG]file:///C:/DOCUME %7E1/ADMINI%7E1/LOCALS %7E1/Temp/msoclip1/04/clip_image002.gif[/IMG]... johnny.ihackstuff.com/ index.php? module=prodreviews&func=showcontent&id=3 9 - 37k - 21 Tháng sáu 2006 - Đã lưu - Tương tự johnny.ihackstuff.com :: I'm j0hnny. I hack stuff.index.of.password Admin rates it: Reviewer Rated 5 Stars Reviewer Rated 5 Stars Reviewer Rated 5 ... Click here for the Google search ==> index.of.password ... johnny.ihackstuff.com/ index.php? module=prodreviews&func=showcontent&id=3 81 - 27k - Đã lưu - Tương tự Index of /passwordIndex of /password. Name Last modified Size Description. [DIR] Parent Directory 10-Sep-2004 14:20 - www.aai.unsw.edu.au/password/ - 1k - Đã lưu - Tương tự Index of /password%20%5B4%20Rav%5D/Index of /password
 8. %20%5B4%20Rav%5D/. Size Last modified Name. 4096 Nov 13 1999 ./ 4096 Dec 15 2003 ../ 260 May 17 1999 passwd 2872 Nov 16 2000 ravproc.pl. blacksmith.n0i.net/password%20%5B4%20Rav%5D/ - 1k - Đã lưu - Tương tự inurl:index.of.password Directory listing contains password file(s ...inurl:index.of.password Directory listing contains password file(s)? intitle:"Index of" service.pwd Directory listing contains service.pwd file(s) ... www.onlamp.com/security/ 2004/10/07/examples/signatures.txt - 5k - Đã lưu - Tương tự đó là list mà google search đc ~ ta hãy thử tìm hiểu ở 1 website nhé ! Ok - ta sẽ tìm username va pass cũa member trang http://www.secukeeper.com Bằng lệnh này google share cho ta kết quả : http://www.secukeeper.com/password-protect-folder-file/ Nhấp vào đây sẽ thấy thông tin của toàn bộ username web này ! Rg, VietKim Part 3 Mình biên dịch 1 số lệnh từ "Hacking exposed" (Stuart McClure, Joel Scambray & Grorge Kurtz) gửi các bạn "dùng tạm": "index of/root" inurl:"auth_user_file.txt" "Index of /admin" "Index of /password" "Index of /mail" "Index of /" +passwd "Index of /" +password.txt "Index of /" +.htaccess index of ftp +.mdb allinurl:/cgi-bin/ +mailto administrators.pwd.index authors.pwd.index service.pwd.index filetype:config web gobal.asax index allintitle: "index of/admin"
 9. allintitle: "index of/root" allintitle: sensitive filetype:doc allintitle: restricted filetype :mail allintitle: restricted filetype:doc site:gov inurl:passwd filetype:txt inurl:admin filetype:db inurl:iisadmin inurl:"auth_user_file.txt" inurl:"wwwroot/*." top secret site:mil confidential site:mil allinurl: winnt/system32/ (get cmd.exe) allinurl:/bash_history intitle:"Index of" .sh_history intitle:"Index of" .bash_history intitle:"index of" passwd intitle:"index of" people.lst intitle:"index of" pwd.db intitle:"index of" etc/shadow intitle:"index of" spwd intitle:"index of" master.passwd intitle:"index of" htpasswd intitle:"index of" members OR accounts intitle:"index of" user_carts OR user_cart ' i nput = hi dden" nam " e=" pri ce"' Có thể nói có Google là có tất cả !? Rg, VietKim Vô google, gõ lệnh sau nó sẽ tìm kiếm rất mạnh nè: intitle:index. of "tên bài hát" -htm -html -asp -php "Last Modified" "tên bài hát" có thể nhập: Unicode TCVN Có dấu - ở giữa Có dấu _ ở giữa
 10. Ví dụ: đêm đông ®ªm ®«ng đêm_đông đêm-đông đêm đông Mẹo tìm kiếm và download MP3 từ Google 1.Vào http://google.com 2.Gõ: ?intitle:index.of? mp3 tên bài hát hoặc ca sỹ hoặc album Ví dụ: ?intitle:index.of? mp3 boyzone words Cứ như vậy, tương tự, bạn sẽ có cả "ngân hàng" mp3 ! Vì cách này liệt kê luôn link trực tiếp, có thể dùng IDM hoặc FlashGet down trực tiếp hàng loạt luôn ! Thực hiện xong bạn mới thấy Google Search "chiến" đến mức nào !!! Đây mới chỉ là ... mẹo "đơn giản" thôi, @VietKim Tiếp theo bài giới thiệu "đơn giản" ở trên: Nếu tôi thay cụm từ tìm kiếm là: ?i nti tl e ndex. of ? m :i p3 boyzone w ds "l ast m or odi fi ed" 2006 -> Kết quả sẽ Sì tin hơn rất nhiều ! Từ đó tôi thử 1 số "máy chủ" có bài hát Việt: ?i nti tl e ndex. of ? m :i p3 m tam "l ast m y- odi fi ed" 2007 -> Có 2 trang: http://www.hacknew.net/vietnam/Nhac%20tre/?M=A http://bqtstudio.net/karaoke/?C=N;O=D Khủng wa !!! Cả nhà down cháy HDD nhé, toàn nhạc mới, đủ thể loại ! Ơ rê ka !!! (Suỵt!!!) Hô to giờ này ... khối tay phải "rút ra" -> Mệt khà khà
 11. Bình tĩnh, đây vẫn chỉ là phần hướng dẫn mang tính "khởi động" thôi, @VietKim, Ở bài #5, #7 tôi đã giới thiệu tới các bạn tìm kiếm trên Google theo từ khóa I NDEX. Từ đó chắc các bạn đã down được ... ĐẤY ẶC ở cứng toàn MP3, VIDEO theo ý bạn rồi !? Tuy nhiên với cách này thì 1 số site phát hiện ra nhiều người down wa họ sẽ không Share cho bạn nữa (E.x: Trang http://www.hacknew.net/ hiện giờ không share nữa). Do vậy ở bài này tôi giới thiệu cách tìm kiếm trên 1 trang nào đó: E.x: Trang http://www.musicwebtown.com có rất nhiều nhạc MP3 từ cổ tới kim, từ Vn ra nước ngoài, từ Ca trù tới Hip hop. Thế nhưng bạn chỉ muốn tìm địa chỉ file để download trực tiếp ? Bình thường bạn mở nó lên, chọn và nghe, sẽ không thấy link trực tiếp. Hoặc có thể dùng phần mềm bắt link như URL Helper ... để phát hiện link và copy link để download. Uhm...tới đây chắc các bạn thấy lằng nhằng wa, mà có khi không thực hiện được. Cách thực hiện tìm kiếm bằng khóa SITE trên Google: Nhâp mã sau vào để tìm kiếm: "Quang Dung" mp3 site:musicwebtown.com ... công việc tiếp theo chắc bạn tự thực hiện đượ Với cách nhập mã tìm kiếm ở trên (SITE): "Quang Dung" mp3 site:musicwebtown.com -> Bạn có thể tìm kiếm ra phần trình diễn bài hát luôn mà không thấy hiển thị link trực tiếp. Để có link hiển thị trực tiếp cho bạn thì nên dùng trình duyệt FireFox. Sau khi gõ cụm từ tìm kiếm ở trên, bạn chỉ nên chú ý tới những đề mục có đuôi .xml ở đằng sau. Đây là những link đưa bạn tới những liên kết down trực tiếp. Các bước chi tiết: Step1: Vào trang http://google.com > Nhập cụm từ tìm kiếm: "Quang Dung" mp3 site:musicwebtown.com > Enter (Hoặc bấm Search) Step2: Kết quả tìm kiếm hiện ra Dang Son's MP3 Website at MusicWebTown.com Dang Son's MP3 Website at MusicWebTown, Click here to Sign Up ... Quang Dung, Showing 14 of 28. Total Playlist Duration: 73:00min, Category: Pop ... www.musicwebtown.com/dangvson/570 - 33k - Cached - Similar pages Chọn vào 1 link nào đó. Ví dụ link trên,
 12. Step3: Trang musicwebtown hiện ra, IDM sẽ "bắt" luôn bất kỳ link mp3 nào mà bạn mở. Ví dụ với track01.mp3 sẽ có link: http://www.musicwebtown.com/dangvson...s/570/2711.mp3 P.S: - Cân nhắc việc kết nối vào những trang kiểu như musicwebtown, bandwidth nó cấp cho là có giới hạn. - IDM tự động "bắt" link: Downloads > Options > File types > Nhập thêm MP3 (hoặc bất kỳ định dạng file nào mà bạn muốn) Nhập mã này vào trang google: filetype: pdf intitle:"tài liệu cần tìm kiếm dạng Acrobat" Ví dụ: fi l etype: pdf i nti tl e:"googl e search" -> Tìm kiếm tất cả các file .pdf trên mạng có tiêu đề là "google search" Tương tự, bạn thay đổi loại file ở trên như .rar, .html ... để phong phú hơn cho việc tìm kiếm của bạn. Ví dụ: Thay intitle thành allintitle sẽ thấy kết quả thu hẹp hơn filetype: pdf allintitle:"google search" * Tìm file video trên trang rapidshare: +inurl:avi|mpg|wmv site:rapidshare.com Thu hẹp hơn ví dụ riêng với Superman: superman +inurl:avi|mpg|wmv site:rapidshare.com * Tìm file chương trình trên rapidshare +inurl:exe|rar|zip site:rapidshare.com Thu hẹp hơn ví dụ riêng với từ hack: hack +inurl:exe|rar|zip site:rapidshare.com * Tìm kiếm file có định dạng âm nhạc: +inurl:wma|mp3|ogg site:rapidshare.com Ví dụ thu hẹp cách tìm kiếm chỉ riêng với từ words: words +inurl:wma|mp3|ogg site:rapidshare.com * Tìm kết tất cả file trên các thư mục của người dùng, trên rapidshare: .* site:rapidshare.com OK, tương tự, các bạn có thể thay loại file như rm, mpeg ... hoặc thay trang như rapidshare.de hoặc megaupload.com ...
 13. Còn rất nhiều, hãy khám phá !!! P.S: Cách khác để tìm file trên rapidshare là dùng phần mềm ở ĐÂY (Cách này hơi "đơ" so với cách tìm kiếm trực tiếp trên) Tham khảo thêm: http://www.geocities.com/my_haz_runs/ ------------------------------------- http://k3lvinmitnick.googlepages.com Bước1: Kết nối vào http://k3lvinmitnick.blogspot.com Bước2: Nhập bất kỳ từ (hoặc cụm từ) nào cần tìm kiếm vào hộp tìm kiếm rồi Enter để tìm kiếm. Duy ệt mọi l i nk của web từ Googl e Bạn muốn kiếm, đọc mọi link, thư mục từ 1 website nào đó thì có thể nhập vào hộp tìm kiếm của Google: site:tên_trang_web Ví dụ: si te: gsm com vn (không có dấu cách nhé) . . Với những web, blog mà số link còn ít như http://k3lvinmitnick.blogspot.com thì có thể thấy "hiện nguyên hình" hết mọi link, như vậy kể cả khi họ chưa kịp up link thì mình vẫn có thể xem được !!! www.google.com/help/features.html sẽ chỉ rất chi tiết cho bạn một số cách tìm kiếm "siêu hạng" khác: Tìm kiếm không chỉ là tìm kiếm ! Ví dụ: http://www.google.com/help/calculator.html Gõ vào hộp tìm kiếm cụm ký tự sau rồi enter: 2*450000*2
 14. -> Kết quả: 2 * 450000 * 2 = 1800000 Còn rất nhiều, chịu khó dịch 1 chút Tiếng Anh nhé, đơn giản thôi mà, YOU CAN ! www.google.com/help/features.html
Đồng bộ tài khoản