Cách sử dụng mạo từ trong tiếng Anh

Chia sẻ: hiepmaychieu

Tài liệu tham khảo chuyên môn tiếng anh - Cách sử dụng mạo từ trong tiếng Anh.

Nội dung Text: Cách sử dụng mạo từ trong tiếng Anh

1.Mạo từ bất định( indefinite aricle) đó là hai từ A, AN
* Cách dùng như sau:
A: đứng trước một phụ âm, một h phải đọc aspirated h, âm ju: và w^
AN: một nguyên âm, một h câm
Dùng chung:
1.Đặt trước một danh từ đếm được ở số ít ( singular countable noun )
2.Đặt sau SO + ADJ
3.Đặt sau SUCH, AS, TOO, HOW
4.Khi đề cập đến một người chỉ biết tên
5.Đặt trước một danh từ ở vị trí đồng vị
6.Trong một số thành ngữ
Không dùng:
1. Trước danh từ là một danh từ không đếm được
2. Trước một danh từ ở số nhiều
II. Mạo từ chỉ định ( definite article ) THE
Cách dùng như sau:
1. Trước vật độc tôn duy nhất
2. Trước một danh từ được định nghĩa bằng một cụm tính từ
3. Trước một danh từ được định nghĩa bằng một mệnh đề tính từ
4. Trước những nơi vui chơi giải trính
5. Trước tên tàu thuỷ hoặc phi cơ
6. Trước sông, biển hồ ở số nhiều
7. Trước tên quần đảo và một số quốc gia
8. Trước tên quốc gia có dạng ADJ + NOUN
9. Trước tính từ dùng làm danh từ
10. Trước những so sánh bậc hơn dùng làm danh từ
11. Trước so sánh bậc nhất dùng làm danh từ
12. Trước tên nghười ở hình thức số nhiều
13. Truớc danh từ làm đại biểu cho một loài
14. Trước tên các rặng núi
15. Trước tên các sách nổi tiếng, Kinh thánh
16. Trong các cụm từ chỉ thời gian và nơi chốn
Không dùng THE
1. Trước danh từ số nhiều nói chung
2. Trước danh từ trừu tượng
3. Trước màu sắc mang nghĩa tổng quát
4. Trước tên các môn học
5. Trước tên vật liệu
6. Trước tên một số quốc gia ( cái này hơi mây thuẫn cái cách dùng
nhưng eg cụ thể là: vietnam chứ không ai dùng là the vietnam cả)
7. Trước chức vụ, cấp bậc, tên người
8. Trước các bữa ăn hoặc thức ăn
9. Trước các danh từ chỉ bệnh tật
10. khi MAN chỉ loài người nói chung
11. Trước 5 giác quan
12. Trước tên các ngôn ngữ
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản