Cách sử dụng mạo từ trong tiếng Anh

Chia sẻ: hiepmaychieu

Tài liệu tham khảo chuyên môn tiếng anh - Cách sử dụng mạo từ trong tiếng Anh.

Nội dung Text: Cách sử dụng mạo từ trong tiếng Anh

 

  1. 1.Mạo từ bất định( indefinite aricle) đó là hai từ A, AN * Cách dùng như sau: A: đứng trước một phụ âm, một h phải đọc aspirated h, âm ju: và w^ AN: một nguyên âm, một h câm Dùng chung: 1.Đặt trước một danh từ đếm được ở số ít ( singular countable noun ) 2.Đặt sau SO + ADJ 3.Đặt sau SUCH, AS, TOO, HOW 4.Khi đề cập đến một người chỉ biết tên 5.Đặt trước một danh từ ở vị trí đồng vị 6.Trong một số thành ngữ Không dùng: 1. Trước danh từ là một danh từ không đếm được 2. Trước một danh từ ở số nhiều II. Mạo từ chỉ định ( definite article ) THE Cách dùng như sau: 1. Trước vật độc tôn duy nhất 2. Trước một danh từ được định nghĩa bằng một cụm tính từ 3. Trước một danh từ được định nghĩa bằng một mệnh đề tính từ 4. Trước những nơi vui chơi giải trính 5. Trước tên tàu thuỷ hoặc phi cơ 6. Trước sông, biển hồ ở số nhiều 7. Trước tên quần đảo và một số quốc gia 8. Trước tên quốc gia có dạng ADJ + NOUN 9. Trước tính từ dùng làm danh từ 10. Trước những so sánh bậc hơn dùng làm danh từ 11. Trước so sánh bậc nhất dùng làm danh từ 12. Trước tên nghười ở hình thức số nhiều 13. Truớc danh từ làm đại biểu cho một loài 14. Trước tên các rặng núi 15. Trước tên các sách nổi tiếng, Kinh thánh 16. Trong các cụm từ chỉ thời gian và nơi chốn Không dùng THE 1. Trước danh từ số nhiều nói chung 2. Trước danh từ trừu tượng 3. Trước màu sắc mang nghĩa tổng quát 4. Trước tên các môn học 5. Trước tên vật liệu 6. Trước tên một số quốc gia ( cái này hơi mây thuẫn cái cách dùng nhưng eg cụ thể là: vietnam chứ không ai dùng là the vietnam cả) 7. Trước chức vụ, cấp bậc, tên người 8. Trước các bữa ăn hoặc thức ăn 9. Trước các danh từ chỉ bệnh tật 10. khi MAN chỉ loài người nói chung 11. Trước 5 giác quan 12. Trước tên các ngôn ngữ
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản