Cách sử dụng to wish / if only

Chia sẻ: dangquoctam

Cách sử dụng to wish/ if only I. to wish: ước muốn + to wish for st: ước muốn cái gì EX: They wish for a house + to wish to do: ước muốn làm gì EX: He wishes to meet her again +to wish (that) S + V Gồm 3 trường hợp: 1.

Nội dung Text: Cách sử dụng to wish / if only

Cách sử dụng to wish/ if only

I. to wish: ước muốn

+ to wish for st: ước muốn cái gì
EX: They wish for a house

+ to wish to do: ước muốn làm gì
EX: He wishes to meet her again

+to wish (that) S + V
Gồm 3 trường hợp:

1. Diễn tả ước muốn về tương lai, than phiền…

To wish (that) S + V (would)

( Chú ý: với điều kiện 2 vế phải khác chủ ngữ )
EX: I wish it wouldn’t rain tomorrow.
I wish you would stop making so much noise.

2. Diễn tả ước muốn trái với hiện tại

To wish (that) S + V (QKĐ/QKTD) (were cho các ngôi)

EX: I wish I were you.
I wish it were raining now.

3. Diễn tả ước muốn trái với quá khứ

To wish (that) S + V (QKHT/QKHTTD)

EX: I wish I had done homewwork yesterday.

Cách viết câu:
+ Ta sử dụng to wish thay cho:
- sorry
- What a pity that!
- It’s a pity that
- To regret
EX: What a pity that I forgot her number
 I wish I didn’t forget/ remembered her number
I’m sorry that I don’t have any free time
 I wish I had some free time
Please don’t speak so loudly
 I wish you wouldn’t speak so loudly

II. If only: giá như, giá mà
If only (= I wish) S + V: chia ra 3 trường hợp như trên
EX: I feel sorry for those hungry children. If only there were peace in the
world
BÀI TẬP:
Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc:
1. She wishes her brother (be) here now to help her.
2. I wish you (not give) them my phone number yesterday.
3. I wish they (visit) us when thay were in town.
4. I wish someone (give) me a job next month.
5. I wish I (can take) the trip to Hanoi with her next summer.
6. We wish we (understand) all the teacher’s explanation
yesterday.
7. He missed an exciting football match on TV last night. He
wishes he (watch) it.
8. I wish she (come) to see me yesterday.
9. I wish that someday I (be) able to marry her.
10. I wish I (have) more time to do this job.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản