Cách sử dụng từ "Happen" trong tiếng Anh

Chia sẻ: stylegau

Cách sử dụng từ "Happen" trong tiếng Anh .Những câu nào sau đây là đúng: 1. What happens when the contract will be expired? Bài viết sau sẽ giúp các bạn hiểu về cách dùng của "Happen" trong tiếng Anh. Theo các bạn, những câu nào sau đây là đúng:

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản