Cách sử dụng và ứng dụng của các hàm: DB, DDB, SLN, SYD, VDB

Chia sẻ: zang710

Tính khấu hao cho một tài sản sử dụng phương pháp số dư giảm dần theo một mức cố định trong một khoảng thời gian xác định

Thể loại:

  Khoa Học Tự Nhiên  » Toán học

Chủ đề liên quan:

 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản