Cách tạo chỉ số trên dưới và hiệu ứng chữ trong MS Word 2003

Chia sẻ: nkt_bibo49

Trong một số trường hợp, người sử dụng cần phải sử dụng hiệu ứng (Effects) để định dạng chữ như các công thức toán học đơn giản hoặc làm nổi bật một vài từ hoặc câu trong văn bản của mình. Tạo chỉ số trên và chỉ số dưới Dùng chuột đánh dấu (bôi đen) chữ, từ hoặc đoạn văn bản nào muốn tạo hiệu ứng. Chọn Trình đơn Format - Font Đánh dấu chọn Supperscript để tạo chỉ số trên (nâng chữ lên trên và thu nhỏ lại) hoặc chọn Subscript để tạo chỉ số dưới (hạ chữ thấp xuống...

Nội dung Text: Cách tạo chỉ số trên dưới và hiệu ứng chữ trong MS Word 2003

 

  1. Cách tạo chỉ số trên dưới và hiệu ứng chữ trong MS Word 2003 Trong một số trường hợp, người sử dụng cần phải sử dụng hiệu ứng (Effects) để định dạng chữ như các công thức toán học đơn giản hoặc làm nổi bật một vài từ hoặc câu trong văn bản của mình. Tạo chỉ số trên và chỉ số dưới Dùng chuột đánh dấu (bôi đen) chữ, từ hoặc đoạn văn bản nào muốn tạo hiệu ứng. Chọn Trình đơn Format -> Font Đánh dấu chọn Supperscript để tạo chỉ số trên (nâng chữ lên trên và thu nhỏ lại) hoặc chọn Subscript để tạo chỉ số dưới (hạ chữ thấp xuống và thu nhỏ lại). Sau khi chọn xong nhấn Ok để hoàn tất. Các hiệu ứng khác trong phần Effects Strikethough: Gạch đơn ngang thân chữ 
  2. Doubke strikethough: Gạch đôi ngang thân chữ  Supperscript: Nâng chữ lên trên và thu nhỏ lại,  thường dùng cho các ký hiệu chỉ số trên (nhiệt độ, lũy thừa,…) Subscript: Hạ chữ thấp xuống và thu nhỏ lại, thường  dùng cho các ký hiệu chỉ số dưới. Shadow: Tạo bóng cho chữ  Outline: Tạo đường viền ngoài cho chữ  Emboss: Tạo chữ nổi  Engrave: Tạo chữ chìm  Small cap: Đổi chữ thường thành chữ in nhỏ  All Caps: Đổi thành toàn bộ chữ in lớn  Hiden: Làm ẩn chữ 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản