Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

CÁCH TẠO MỘT TÀI KHOẢN MAIL TRÊN GMAIL

Chia sẻ: | Ngày: pdf 2 p | 64

0
891
views

Bước 1. Vào địa chỉ: http://gmail.google.com Bước 2. Chọn liên kết để tạo mới một tài khoản – xem hình 1 Bước 3. Hiệu chỉnh ngôn ngữ hiển thị là Tiếng Việt (nếu cần) – xem hình 2 Bước 4. Nhập các thông tin cần thiết theo yêu cầu, nếu tài khoản bị trùng (đã có người tạo trước) hay thông tin nhập không hợp lệ, hệ thống sẽ yêu cầu hiệu chỉnh Bước 5. Hoàn tất, xem các tính năng và bắt đầu sử dụng – hình 3 ...

CÁCH TẠO MỘT TÀI KHOẢN MAIL TRÊN GMAIL
Nội dung Text

  1. 12/2/2008 - HTBTRÂN CÁCH TẠO MỘT TÀI KHOẢN MAIL TRÊN GMAIL Bước 1. Vào địa chỉ: http://gmail.google.com Bước 2. Chọn liên kết để tạo mới một tài khoản – xem hình 1 Bước 3. Hiệu chỉnh ngôn ngữ hiển thị là Tiếng Việt (nếu cần) – xem hình 2 Bước 4. Nhập các thông tin cần thiết theo yêu cầu, nếu tài khoản bị trùng (đã có người tạo trước) hay thông tin nhập không hợp lệ, hệ thống sẽ yêu cầu hiệu chỉnh Bước 5. Hoàn tất, xem các tính năng và bắt đầu sử dụng – hình 3 click vào đây để tạo mới tài khoản Hình 1: Trang chính của Gmail
  2. 12/2/2008 - HTBTRÂN click vào đây để thay đổi ngôn ngữ hiển thị Hình 2: Trang nhập thông tin tạo mới tài khoản Hình 3: Trang giới thiệu về Gmail
Đồng bộ tài khoản