Cách thành lập câu trong tiếng anh

Chia sẻ: huy18690

Trong quá trình học m nhận thấy có nhiều em chưa biết cách hoàn thiện câu. Nói một cách cụ thể: câu của các bạn chưa hoàn chỉnh; hoặc thiếu động từ chính, hoặc thiếu vị ngữ, bổ ngữ. Do vậy, mình gửi tài liệu dưới đây để các em tham khảo. Có gì không rõ các em cứ email lại cho mình.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản