Cách thức soạn thảo thông báo

Chia sẻ: Nguyen Phuoc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

0
485
lượt xem
52
download

Cách thức soạn thảo thông báo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

KHÁI NIỆM Thông báo là một văn bản hành chính thông thường, dùng truyền đạt nội dung một quyết định, tin tức cho các cơ quan, cá nhân biết và giới thiệu một chủ trương chính sách chưa được thể chế hóa bằng văn bản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách thức soạn thảo thông báo

 1. BẢNG PHÂN CÔNG STT PHÂN CÔNG Tìm tài liệu Lê Thị Kiều Trang 1 Nguyễn Thị Thủy Lê Thị Tân Dương Thị Thảo Ngọc Nguyễn Thị Kim Loan Tổng hợp tài liệu Ngô Thị Ngọc Thúy 2 Chí Nguyệt Thi Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nguyễn Thị Hồng Thắm 3 Làm Powerpoint, Võ Ngọc Loan Clip Thuyết trình Ngô Thị Huỳnh Diễm 4 Vũ Thị Phương Dung
 2. KHÁI NIỆM KHÁI NIỆM 1 1 Thông báo là một văn bản hành chính thông thường, dùng truyền đạt nội dung một quyết định, tin tức cho các cơ quan, cá nhân biết và giới thiệu một chủ trương chính sách chưa được thể chế hóa bằng văn bản.
 3. CẤU TRÚC CỦA THÔNG BÁO CẤU TRÚC CỦA THÔNG BÁO 2 2 GỒM 3 PHẦN PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG PHẦN KẾT THÚC
 4. PHẦN MỞ ĐẦU Quốc hiệu và tiêu ngữ Ngày tháng và nơi viết thông báo Cơ quan thông báo Số và kí hiệu Trích yếu nội dung và tên văn bản
 5. PHẦN NỘI DUNG Giới thiệu nội dung cần thông báo. Văn phong ngắn gọn, cụ thể, dễ hiểu. Không yêu cầu lập luận hay bộc lộ tình cảm. Không cần phần kết thúc có tính chất xã giao, cảm ơn hoặc phần giao nhiệm vụ. Viết thành đoạn văn hoặc chia các thông báo có nhiều nội dung thành các mục, các điều cho dễ nhớ. Chú ý :Nếu thông báo dùng để giới thiệu một quyết định được thông qua tại các cuộc họp chính thức thì phải nhắc lại tên hội nghị,tên văn bản
 6. PHẦN KẾT THÚC PHẦN KẾT THÚC Nhấn mạnh nội dung thông báo Xác định thời gian có hiệu lực Các quy tắc xử sự được áp dụng nếu có vi phạm. Ký đóng dấu cơ quan. Không bắt buộc phải do thủ trưởng cơ quan kí. Nơi nhận.
 7. CÁC DẠNG THÔNG BÁO CÁC DẠNG THÔNG BÁO 3 3 Thông báo truyền đạt một văn bản mới ban hành, một chủ trương, chính sách mới: Nộii dung cần thể hiện:: Nộ dung cần thể hiện Nhắc llạii tên văn bản cần truyền đạt. Nhắc ạ tên văn bản cần truyền đạt. Tóm ttắtt nộii dung cơ bản của văn bản Tóm ắ nộ dung cơ bản của văn bản cần truyền đạt. cần truyền đạt. Yêu cầu quán triệt, triển khai thực hiện. Yêu cầu quán triệt, triển khai thực hiện. VD:
 8. Thông báo một sự việc, một tin tức: Nộii dung cần thể hiện:: Nộ dung cần thể hiện Nêu ngày, giờ họp, thành phần tham dự,, Nêu ngày, giờ họp, thành phần tham dự ngườii chủ trì. ngườ chủ trì. Tóm ttắtt các quyếtt đnh của hộii nghịị, cuộc họp. Tóm ắ các quyế đnh của hộ ngh , cuộc họp. Nêu các quyếtt địịnh của hộii nghịị (nếu có). Nêu các quyế đ nh của hộ ngh (nếu có). VD: Thông báo kết quả cuộc họp (hội thảo khoa học, hội nghị g
 9. Thông báo về nhiệm vụ được giao: Nộii dung cần thể hiện:: Nộ dung cần thể hiện Ghi ngắn gọn, đầy đủ nhiệm vụ được giao Ghi ngắn gọn, đầy đủ nhiệm vụ được giao Nêu những yêu cầu khi thực hiện nhiệm vụ Nêu những yêu cầu khi thực hiện nhiệm vụ Nêu các biện pháp cần được áp dụng để triển Nêu các biện pháp cần được áp dụng để triển khai thực hiện. khai thực hiện. VD:
 10. Thông báo về các quan hệ mới trong hoạt động của bộ máy quản lý và lãnh đạo: Nộii dung cần thể hiện:: Nộ dung cần thể hiện Ghi rõ, đầy đủ tên cơ quan chủ quản, tên trụ Ghi rõ, đầy đủ tên cơ quan chủ quản, tên trụ sở,, số điện thoại, fax sở số điện thoại, fax Ngày, tháng, năm thay đổii Ngày, tháng, năm thay đổ VD: Thông báo về việc thay đổi cơ quan chủ quản, thay đổi phạm v
 11. Thông báo về thông tin trong hoạt động quản lý: Nộii dung cần thể hiện:: Nộ dung cần thể hiện Ghi rõ nộii dung của hoạtt động quản lý Ghi rõ nộ dung của hoạ động quản lý Lý do phảii tiến hành các hoạtt động quản lý Lý do phả tiến hành các hoạ động quản lý Thờii gian tiến hành (thờii gian bắtt đầu, kếtt thúc) Thờ gian tiến hành (thờ gian bắ đầu, kế thúc) VD: Thông báo Về việc kiểm kê tài sản năm 2011 Trường đại học nô
 12. MẪU TRÌNH BÀY THÔNG BÁO MẪU TRÌNH BÀY THÔNG BÁO 4 4 - ------- -- - ------ - ------- ---- - ------- -------- ------ ---- -- ---- -- ------- -------- ---- -- ---- -- ------- --------- ------- ---- -- ----- -- -- ---- ------------------- ---- ---- ------- -- ------- -- - ------- --- ------- ---
Đồng bộ tài khoản