Cách thức soạn thảo thông báo

Chia sẻ: hongphuoc10dkn

KHÁI NIỆM Thông báo là một văn bản hành chính thông thường, dùng truyền đạt nội dung một quyết định, tin tức cho các cơ quan, cá nhân biết và giới thiệu một chủ trương chính sách chưa được thể chế hóa bằng văn bản.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Cách thức soạn thảo thông báo

BẢNG PHÂN CÔNG
STT PHÂN CÔNG
Tìm tài liệu Lê Thị Kiều Trang
1
Nguyễn Thị Thủy
Lê Thị Tân
Dương Thị Thảo Ngọc
Nguyễn Thị Kim Loan
Tổng hợp tài liệu Ngô Thị Ngọc Thúy
2
Chí Nguyệt Thi
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Nguyễn Thị Hồng Thắm
3 Làm Powerpoint,
Võ Ngọc Loan
Clip
Thuyết trình Ngô Thị Huỳnh Diễm
4
Vũ Thị Phương Dung
KHÁI NIỆM
KHÁI NIỆM
1
1


Thông báo là một văn bản hành chính
thông thường, dùng truyền đạt nội dung
một quyết định, tin tức cho các cơ quan, cá
nhân biết và giới thiệu một chủ trương
chính sách chưa được thể chế hóa bằng
văn bản.
CẤU TRÚC CỦA THÔNG BÁO
CẤU TRÚC CỦA THÔNG BÁO
2
2


GỒM 3 PHẦN
PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG PHẦN KẾT THÚC
PHẦN MỞ ĐẦU


Quốc hiệu và tiêu ngữ

Ngày tháng và nơi viết thông báo

Cơ quan thông báo

Số và kí hiệu

Trích yếu nội dung và tên văn bản
PHẦN NỘI DUNG

Giới thiệu nội dung cần thông báo.

Văn phong ngắn gọn, cụ thể, dễ hiểu.

Không yêu cầu lập luận hay bộc lộ tình cảm.

Không cần phần kết thúc có tính chất xã giao, cảm ơn hoặc
phần giao nhiệm vụ.

Viết thành đoạn văn hoặc chia các thông báo có nhiều nội dung
thành các mục, các điều cho dễ nhớ.

Chú ý :Nếu thông báo dùng để giới thiệu một quyết định được
thông qua tại các cuộc họp chính thức thì phải nhắc lại tên hội
nghị,tên văn bản
PHẦN KẾT THÚC
PHẦN KẾT THÚC


Nhấn mạnh nội dung thông báo

Xác định thời gian có hiệu lực

Các quy tắc xử sự được áp dụng nếu có vi phạm.

Ký đóng dấu cơ quan. Không bắt buộc phải do thủ
trưởng cơ quan kí.

Nơi nhận.
CÁC DẠNG THÔNG BÁO
CÁC DẠNG THÔNG BÁO
3
3
Thông báo truyền đạt một văn bản mới ban
hành,
một chủ trương, chính sách mới:

Nộii dung cần thể hiện::
Nộ dung cần thể hiện
Nhắc llạii tên văn bản cần truyền đạt.
Nhắc ạ tên văn bản cần truyền đạt.
Tóm ttắtt nộii dung cơ bản của văn bản
Tóm ắ nộ dung cơ bản của văn bản
cần truyền đạt.
cần truyền đạt.
Yêu cầu quán triệt, triển khai thực hiện.
Yêu cầu quán triệt, triển khai thực hiện.
VD:
Thông báo một sự việc, một tin tức:Nộii dung cần thể hiện::
Nộ dung cần thể hiện
Nêu ngày, giờ họp, thành phần tham dự,,
Nêu ngày, giờ họp, thành phần tham dự
ngườii chủ trì.
ngườ chủ trì.
Tóm ttắtt các quyếtt đnh của hộii nghịị, cuộc họp.
Tóm ắ các quyế đnh của hộ ngh , cuộc họp.
Nêu các quyếtt địịnh của hộii nghịị (nếu có).
Nêu các quyế đ nh của hộ ngh (nếu có).
VD: Thông báo kết quả cuộc họp (hội thảo khoa học, hội nghị g
Thông báo về nhiệm vụ được giao:


Nộii dung cần thể hiện::
Nộ dung cần thể hiện
Ghi ngắn gọn, đầy đủ nhiệm vụ được giao
Ghi ngắn gọn, đầy đủ nhiệm vụ được giao
Nêu những yêu cầu khi thực hiện nhiệm vụ
Nêu những yêu cầu khi thực hiện nhiệm vụ
Nêu các biện pháp cần được áp dụng để triển
Nêu các biện pháp cần được áp dụng để triển
khai thực hiện.
khai thực hiện.VD:
Thông báo về các quan hệ mới trong
hoạt động của bộ máy quản lý và lãnh đạo:

Nộii dung cần thể hiện::
Nộ dung cần thể hiện

Ghi rõ, đầy đủ tên cơ quan chủ quản, tên trụ
Ghi rõ, đầy đủ tên cơ quan chủ quản, tên trụ
sở,, số điện thoại, fax
sở số điện thoại, fax
Ngày, tháng, năm thay đổii
Ngày, tháng, năm thay đổ

VD: Thông báo về việc thay đổi cơ quan chủ quản, thay đổi phạm v
Thông báo về thông tin trong hoạt động quản lý:Nộii dung cần thể hiện::
Nộ dung cần thể hiện
Ghi rõ nộii dung của hoạtt động quản lý
Ghi rõ nộ dung của hoạ động quản lý
Lý do phảii tiến hành các hoạtt động quản lý
Lý do phả tiến hành các hoạ động quản lý
Thờii gian tiến hành (thờii gian bắtt đầu, kếtt thúc)
Thờ gian tiến hành (thờ gian bắ đầu, kế thúc)

VD: Thông báo Về việc kiểm kê tài sản năm 2011 Trường đại học nô
MẪU TRÌNH BÀY THÔNG BÁO
MẪU TRÌNH BÀY THÔNG BÁO
4
4
-
-------
--
-
------
- -------
---- -
------- -------- ------
---- -- ---- --
------- --------
---- -- ---- --
------- --------- -------
---- -- ----- -- --
---- -------------------
----
----
-------
-- -------
-- -
-------
---
-------
---
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản