Cách viết bản kế hoạch kinh doanh hiệu quả

Chia sẻ: rain123123

Các thành phần giới thiệu của bản kế hoạch kinh doanh: trang bìa, tóm tắt thực thi, bảng nội dung, quyết định ấn tượng đầu tiên đối với người đọc. Trong nhiều trường hợp, các thành phần giới thiệu, đặc biệt là tóm tắt thực thi sẽ quyết định người đọc có đọc tiếp phần còn lại của bản kế họach hay không.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản