Cách viết sơ yếu lý lịch

Chia sẻ: chocobyebye

Sơ Yếu Lý Lịch là bản tóm tắt những thông tin chính về cá nhân như: học vấn, bằng cấp, kinh nghiệm làm việc, nghiên cứu cũng như giảng dạy, các tác phẩm đã được xuất bản, giảI thưởng, các xác nhận về tư cách tác giả và những thông tin cá nhân khác. Một sơ yếu lý lịch thường bao gồm từ hai trang trở lên. Cách viết một Sơ yếu lý lịch Sau đây là một số yêu cầu cơ bản để tạo nên một sơ yếu lý lịch hay và hiệu quả: • • • • • Minh bạch...

Nội dung Text: Cách viết sơ yếu lý lịch

Sơ Yếu Lý Lịch là bản tóm tắt những thông tin chính về cá nhân như: học vấn, bằng cấp, kinh
nghiệm làm việc, nghiên cứu cũng như giảng dạy, các tác phẩm đã được xuất bản, giảI thưởng,
các xác nhận về tư cách tác giả và những thông tin cá nhân khác. Một sơ yếu lý lịch thường bao
gồm từ hai trang trở lên.

Cách viết một Sơ yếu lý lịch

Sau đây là một số yêu cầu cơ bản để tạo nên một sơ yếu lý lịch hay và hiệu quả:

• Minh bạch - bố cục rõ ràng và lô gích
• Súc tích – thông tin hợp lý và cần thiết
• Đầy đủ - chứa đựng những thông tin quan trọng
• Nhất quán – dùng phông và kiểu chữ thống nhất
• Thông tin cập nhập
Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch:

THÔNG TIN LIÊN LẠC
Tên
Địa chỉ
Điện thoại
Di động
EmailTHÔNG TIN CÁ NHÂN

Ngày sinh
Nơi sinh
Quốc tịch
GiớI tính

Có thể thêm những thông tin cá nhân khác:
Tình trạng hôn nhân
Tên vợ hoặc chồng
Con cái

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Liệt kê theo thứ tự thờI gian (thờI gian gần đây nhất trỏ về trước) bao gồm chi tiết về thờI gian và
vị trí công việc
ThờI gian công tác
Vị trí công việc
Đào tạo và Nghiên cứu

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Bao gồm thờI gian học, chuyên ngành, bằng cấp, các khoá đào tạo và chứng chỉ
Trung học
ĐạI học
Đào tạo sau đạI học

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN
Chứng chỉ và Bằng cấp
Kỹ năng vi tính

GIẢI THƯỞNG

SỞ THÍCH
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản