Cáh xử trí phỏng nước sôi, phỏng lửa

Chia sẻ: exkhatu

Cáh xử trí phỏng nước sôi, phỏng lửa Cách xử trí chung cho các loại vết bỏng rất đơn giản: làm mát và che phủ phần tổn thương, và cần được chăm sóc y tế phù hợp. Trước khi làm bất cứ việc gì khác, bạn phải luôn bảo đảm an toàn cho bản thân. Điều này đặc biệt quan trọng trong các tai nạn hoả hoạn. Phải chắc rằng lửa đã tắt, và các thiết bị điện đã ngắt điện an toàn hoặc hoá chất chảy tràn không thể gây hại cho bạn. XỬ TRÍ 1. Theo dõi đường thở...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản