Ebook Cải cách Hồ Quý Ly - NXB Chính trị Quốc gia

Chia sẻ: haclong0901

Những cải cách của Hồ Quý Ly nhằm mục đích xây dựng một nước Đại Ngu cường thịnh. Tuy nhiên, tư tưởng đổi mới của Hồ Quý Ly và những cải cách của ông thực hiện quá dồn dập trong một thời gian ngắn, không đạt kết quả như mong đợi và gây ra sự phẫn nộ trong nhân dân, đặc biệt là với các sĩ phu trung thành với nhà Trần. Mời bạn đọc tham khảo sách "Cải cách Hồ Quý Ly" để rút tỉa ra những bài học quá khứ lịch sử, ôn cố tri tân và đánh giá đúng đắn một sự kiện lịch sử, một giai đoạn lịch sử. Mời bạn đọc tham khảo.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Ebook Cải cách Hồ Quý Ly - NXB Chính trị Quốc gia

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản