Cài đặt các ứng dụng web với Windows Web Platform-P4

Chia sẻ: TRẨN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
117
lượt xem
40
download

Cài đặt các ứng dụng web với Windows Web Platform-P4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết lập Visual Web Developer 2010 Express Như tình huống xảy ra phía trên, Visual Web Developer 2010 Express cài đặt không thành công trong lần đầu tiên. Nhưng lần thứ 2 đã suôn sẻ và thành công, khởi động ứng dụng từ thanh Start Menu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cài đặt các ứng dụng web với Windows Web Platform-P4

  1. Cài t các ng d ng web v i Windows Web Platform Thi t l p Visual Web Developer 2010 Express Nh tình hu ng x y ra phía trên, Visual Web Developer 2010 Express cài t không thành công trong l n u tiên. Nh ng l n th 2 ã suôn s và thành công, kh i ng ng d ng t thanh Start Menu: Màn hình gi i thi u hi n ra, nh c nh ng i dùng ây là phiên b n dùng th : For Evaluation Purposes Only. Và chúng ta ph i ng ký s d ng: Thông th ng, ch ng trình s có h n 30 ngày ng i dùng ng ký. Ch n Help > Register Product:
  2. Ch n ti p Obtain a registration key online trên c a s popup: ti p t c, b n c n ng nh p b ng tài kho n Windows Live ID và i n thông tin vào form cung c p s n:
  3. Khi ng ký thành công, b n s nh n c key ng ký, copy và paste vào form ng ký c!a Visual Web Developer: ây là ch ng trình phát tri n ng d ng web v i y ! ch c n ng và tích h p s n công ngh IntelliSense t i u hóa các giai o n phát tri n. T ng thích và ho t ng t t v i các ng d ng ch y trên local:
  4. Chúc các b n thành công!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản