Cài đặt CSS trên máy CSS chuyên dụng

Chia sẻ: TRẨN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
118
lượt xem
22
download

Cài đặt CSS trên máy CSS chuyên dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cài đặt CSS trên máy CSS chuyên dụng Giờ đây bước quan trọng trong thiết lập DNS đã được hoàn tất, chúng ta cần chuyển sang bước tiếp theo, đây là bước cài đặt CSS trên máy tính CSS chuyên dụng. Tuy có thể cài đặt CSS trên một Domain controller hoặc thậm chí trên bản thân mảng ISA Firewall, nhưng cấu hình tốt nhất và an toàn nhất là đặt CSS trên thiết bị chuyên dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cài đặt CSS trên máy CSS chuyên dụng

  1. Cài đặt CSS trên máy CSS chuyên dụng Giờ đây bước quan trọng trong thiết lập DNS đã được hoàn tất, chúng ta cần chuyển sang bước tiếp theo, đây là bước cài đặt CSS trên máy tính CSS chuyên dụng. Tuy có thể cài đặt CSS trên một Domain controller hoặc thậm chí trên bản thân mảng ISA Firewall, nhưng cấu hình tốt nhất và an toàn nhất là đặt CSS trên thiết bị chuyên dụng. Trong cài đặt lý tưởng, CSS được đặt trên một đoạn mạng bảo mật chuyên dụng, không có các máy tính khác và không có lưu lượng nào được phép truy cập đến máy tính CSS từ bất cứ đoạn mạng khác, bằng cách sử dụng ISA Firewall chúng ta có thể bảo vệ CSS trước tất cả các máy khác. Mặc dù vậy, để đơn giản hóa mọi thứ trong loạt bài này, chúng tôi không thiết lập mọi thứ theo cách đó. Thực hiện theo các bước sau để cài đặt CSS trên máy tính CSS chuyên dụng: 1. Đặt ISA 2006 CD vào máy tính. Nếu hệ thống không tự khởi chạy CD, hãy kích đúp vào file ISAAutorun.exe để khởi chạy menu autorun. 2. Trong menu autorun, kích vào liên kết Install ISA Server 2006. 3. Kích Next trong trang Welcome to the Installation Wizard for Microsoft ISA Server 2006 4. Chọn tùy chọn I accept the terms in the license agreement trên trang License Agreement và kích Next. 5. Nhập vào thông tin khách hàng của bạn trong trang Customer Information và kích Next. 6. Trong trang Setup Scenarios, chọn tùy chọn Install Configuration Storage Server và kích Next. Hình 10
  2. 7. Kích Next trong trang Component Selection. Hình 11 8. Trong trang Enterprise Installation Options, chọn tùy chọn Create a new ISA Server enterprise. Tùy chọn này cho phép bạn tạo một new enterprise. Ngược lại, tùy chọn Create a replica of the enterprise configuration cho phép bạn copy một ISA Firewall enterprise đang tồn tại, copy này có thể được sử dụng như một CSS backup phòng khi CSS chính gặp sự cố. Trong ví dụ này, chúng ta cần tạo một new enterprise sẽ có tất cả các mảng của mình. Kích Next.
  3. Hình 12 9. Trong trang New Enterprise Warning, bạn sẽ thấy các thông tin về giá trị trong việc sử dụng một enterprise để quản lý tất cả các mảng. Kích Next. Hình 13 10. Trong trang Create New Enterprise, nhập vào tên cho ISA Firewall enterprise mới trong hộp tên Enterprise name. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng tên
  4. Enterprise. Bạn có thể nhập vào phần mô tả cho ISA Firewall enterprise này trong hộp Description. Kích Next. Hình 14 11. Trong hộp thoại Enterprise Deployment Environment, bạn cần chọn giữa hai tùy chọn triển khai trng cùng một miền hay trong cùng một workgroup. Để tốt nhất cho vấn đề bảo mật ISA Firewall cũng như dễ dàng cấu hình bạn nên chọn là một phần của cùng một miền. Vậy chúng ta sẽ thực hiện với tùy chọn tốt nhất. Do chúng ta sẽ triển khai một cấu hình an toàn, các thành viên ISA Firewall và CSS là một phần trong cùng miền, vì vậy hãy chọn tùy chọn I am deploying in a single domain or in domains with trust relationships. Kích Next.
  5. Hình 15 12. Trong trang Ready to Install the Program, kích Next. Hình 16 13. Thanh bar tiến trình sẽ thể hiện trạng thái của cài đặt và những hành động gì bộ cài đặt đang thực hiện tại một thời điểm nào đó.
  6. Hình 17 14. Trong trang Installation Wizard Completed, tích vào mục Invoke ISA Server Management when the wizard closes và kích Finish. Hình 18
Đồng bộ tài khoản