Cài đặt Password cho Word 2007

Chia sẻ: thanhtrung06

1. Giới thiệu chung về password Ta biết rằng có 2 loại Password đó là Password Protect Document và Password open (hoặc là Password modify) 2. Cài đặt password open (hoặc là Password modify)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản