Cài đặt Password cho Word 2007

Chia sẻ: thanhtrung06

1. Giới thiệu chung về password Ta biết rằng có 2 loại Password đó là Password Protect Document và Password open (hoặc là Password modify) 2. Cài đặt password open (hoặc là Password modify)

Nội dung Text: Cài đặt Password cho Word 2007

 

  1. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PASSWORD CHO WORD 2007 1. Giới thiệu chung về password Ta biết rằng có 2 loại Password đó là Password Protect Document và Password open (hoặc là Password modify) 2. Cài đặt password open (hoặc là password modify) - Mở File cần cài đặt password sau đó vào File Save As Ta thu được cửa sổ Save As như sau:
  2. Trên cửa sổ này ta chọn Tools General Options... - Ta thu được cửa sổ General Options như sau:
  3. Trên cửa sổ này điền mật khẩu vào 2 ô là Password to open và Password - to modify (nếu không điền vào ô Pasword to open thì ta nên nhấp chuột vào ô Read-only to recommended) OK Ta xác nhận lại Password vào cửa sổ trên rồi nhấp OK, sau đó nh ấp chuột vào Save để hoàn tất quá trình cài đặt. 3. Cài đặt Password Protect Document
  4. Có 2 cách vào Protect Document nhưng cách vào nhanh nhất là vào - Review Protect Document, sau đó nhấp chuột vào Allow only this type of editing in the document: Lựa chọn các mức độ bảo vệ tài liệu: - Sau đó nhấp chuột vào Yes, Start Enforcing Protection sẽ thu được cửa sổ - Start Enforcing Protection như sau:
  5. Điền và xác nhận Password trên cửa sổ này, sau đó nhấp OK và lưu tài - liệu lại.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản