Cài đặt và sử dụng Remote Server Administration Tools (RSAT) cho Vista

Chia sẻ: nhan1234

Microsoft có thể coi là một công ty luôn có nhiều quyết định và cung cấp nhiều giải pháp làm hài lòng người dùng và khách hàng của họ. Nếu bạn chạy Windows Vista, bạn sẽ rất hài lòng trong việc thực hiện công việc quản trị so với các hệ điều hành khác như Windows Server 2003 hoặc chức năng mạng của Windows Server 2008 và môi trường Active Directory.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản