Cài đặt Windownl Vista - Driver

Chia sẻ: Ly Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
64
lượt xem
23
download

Cài đặt Windownl Vista - Driver

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài lab hướng dẫn các bước chuẩn bị trước khi cài và quá trình cài Vista từ hệ điều hành XP có sẵn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cài đặt Windownl Vista - Driver

  1. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com Cài đặt Windows Vista - Driver I.Giới Thiệu * Bài lab hướng dẫn các bước chuẩn bị trước khi cài và quá trình cài Vista từ hệ điều hành XP có sẵn. * Nội dung bài lab : - Sử dụng Upgrade Advisor để đánh giá hệ thống trước khi cài Vista - Cài Vista song song với XP - Cấu hình Dual Boot để xác định hệ điều hành mặc định - Upgrade trực tiếp từ XP lên Vista - Cài Driver các thiết bị cho Vista II. Chuẩn Bị - 1 máy Window XP có 2 Partition : 1 chứa hệ điều hành XP và 1 partition còn trống 10 Gb - Source Windows Vista - DVD Rom III. Thực Hiện 1. Sử dụng Upgrade Advisor để đánh giá hệ thống trước khi cài Vista B1 : Mở thư mục WindowsVistaUpgradeAdvisor (có trên server Nhất Nghệ) - Cài đặt các software(cài mặc định) theo thứ tự : dotnetfx.exe , msxml6.msi , WindowsVistaUpgradeAdvisor.msi B2 : Chọn Start Scan Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 1
  2. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B3 : Quá trình Scan hoàn tất  chọn See Details B4 : cuộn xống cuối màn hình  quan sát thấy những phần có dấu chấm than màu vàng là những yêu cầu còn thiếu để cái Vista  Chọn See Details B5 : Quan sát các yêu cầu còn thiếu  Bổ sung những yêu cầu này để có thể cài đặt và sử dụng Vista - Trong trường hợp bài lab này phải gắn thêm ổ DVD 2 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
  3. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com 2. Cài Vista song song với XP B1 : Khởi động máy vào hệ điều hành XP  Bỏ đĩa Vista vào và chọn Install now B2 : Chọn Do not get the Latest updates for installation B3 : Màn hình “Please read the license terms”  Check vào I accept the license terms  next Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 3
  4. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B4 : Màn hình “Which type of installation do you want”  chọn Custom (anvanced) B5 : Chọn ổ đĩa muốn cài đặt win Vista  next  Quá trình cài đặt diễn ra B6 : Để mặc định  Next 4 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
  5. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B7 : Trong phần “ Type a user name (for example : John)  Điền vào NhatNghe  Next B8 : Trong phần “Type a computer name (for example : Office-PC)  Điền vào NhatNghe-PC  Next B9 : Trong phần “Help protect Windows automatically”  Chọn Use recommended settings B10 : Trong phần “Time zone”  chọn GMT+7  Next Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 5
  6. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B11 : Chọn Home Quá trình cài đặt thành công : - Chọn Earlier version of windows để boot vào XP - Chọn Microsoft Windows Vista để boot vào Vista 3. Cấu hình Dual Boot để xác định Vista là hệ điều hành mặc định và thời gian chờ chọn hệ điều hành là 10 giây B1 : Boot máy vào hệ điều hành Vista  log on vào bằng tài khoản có quyền administrator B2 : Vào menu start  chuột phải vào Computer  Chọn properties 6 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
  7. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B3 : Chọn Advanced system settings  Continue B4: Tab Advanced  Phần Startup and B5 : Trong phần Default operating system  Recovery  Chọn Settings Chọn Microsoft Window Vista B6 : Sửa lại giá trị trong phần Time to display list of operating systems là 10  OK Kiểm tra : Restart lại máy  quan sát thấy đến phần Boot Manager nếu không chọn hệ điều hành nào trong khao3ng thời gian 10 giây thì mặc định sẽ chạy Window Vista Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 7
  8. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com 4. Upgrade trực tiếp từ XP lên Vista - Giống phần 2 - Bước 4 : Chọn Upgrade . Lưu ý : - Partition chứa hệ điều hành cũ phải còn trống tối thiểu 12 GB mới có thể chọn chế độ Upgrade - Chế Độ Rolling Back a Failed Upgrade : Sau khi cài đặt thành công thì lúc boot máy lần đầu tiên Boot Manager vẫn xuất hiện 2 lựa chọn : Boot vào Vista hoặc phiên bản hệ điều hành cũ . Option này chỉ xuất hiện 1 lầ duy nhất , nếu chọn boot vào Vista thì hệ điều hành cũ từ lần khởi động sau sẽ không tồn tại nữa 5. Cài driver các thiết bị cho Vista ( Máy phải có internet) B1 : Chuột phải lên My Computer  chọn Properties B2 : Ở cột bên trái  Chọn Device Manager B3 : Chuột phải lên các thiết bị có dấu chấm than màu vàng ( thiết bị chưa nhận driver )  Chọn Update Driver Software 8 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
  9. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B4 : Chọn Search automaticcally for updated driver software Chương trình bắt đầu search driver thích hợp cho thiết bị Cài đặt driver thành công  Close Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 9
Đồng bộ tài khoản