Cái đương thời và cái lịch sử trong sáng tác của Gogol

Chia sẻ: heavenmaster1992

* Trong thế giới của Gogol, tự do được khẳng định như là một giá trị cao đẹp bậc nhất của nhân sinh không trong thế biệt lập, mà trong quan hệ phức tạp, sâu kín với một loạt giá trị khác.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản