Cảm biến độ ẩm

Chia sẻ: quocoait90

Hơi nước có trong không khí hay các chất khí gọi là độ ẩm (Water vapor in the air or any other gas is generally called humidity; in liquids and solids, it is usually designated as moisture).

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản