Cảm biến sinh học

Chia sẻ: Chu Hoang Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
226
lượt xem
108
download

Cảm biến sinh học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Cảm biến sinh học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cảm biến sinh học

  1. Bio-sensor • ng d ng: ng: C m bi n sinh h c – Chu n oán các b nh v gen oá Nh n bi t các phân t sinh h c – Nh n bi t bi n d ho c mô t nh lư ng c a gen – Nh n bi t tương tác kháng th khá Spintronics - kháng nguyên trong nh n khá d ng các vi sinh v t và vũ khí khí Sinh h c sinh h c Yh c C m bi n sinh h c d a trên nguyên t c huỳnh quang H t nanô M u b nh huỳnh quang DNA target Observation Lai hóa (K t c p) Ánh sáng u dò probe DNA probe DNA nh phân tích huỳnh quang 1
  2. C m bi n sinh h c d a trên nguyên t c t Lai hóa-dò tìm ng th i C m bi n t - Lai hóa-dò tìm ng th i Treptavidin Hạt từ Label Biotin Đầu dò AND Cleaning AND cần dò đơn Lai hóa ADN Sensơ MR Hbias Ưu điểm: điể nhận biết từ trường của hạt từ chuyển thành tín hiệu điện; giá thành nhậ biế trườ chuyể thà hiệ điệ giá thà rẻ ; độ nhạy cao; hưởng ứng nhanh; dễ tích hợp và dễ tự động hóa; nhạ cao; hưở nhanh; cùng một thời điểm phân tích được nhiều (100 tới 1000) mẫu sinh học thờ điể đượ nhiề 2
  3. C m bi n t - Dò tìm sau lai hóa Hạt từ Label Treptavidin Biotin Đầ u dò AND AND cần dò Lai Cleaning đơn hóa ADN Sensơ MR Hbias C m bi n t sinh h c Dò tìm sau lai hóa Lai hóa-dò tìm ng th i • Phương pháp: • Phương pháp: – Nh các AND c n dò lên – Các AND c n dò ư c v i b m t sensơ ã g n các các h t t t o liên k t trư c AND c n dò khi cho lai hóa – AND ã lai hóa ư c – Dùng t trư ng i u khi n v ih tt t o liên k t các h t t /AND vào v trí ã g n u dò AND • H n ch : th i gian lai hóa dài (3-12h) do AND • Ưu i m: tăng t c lai c n dò khuy ch tán hóa (5-30 min) lai hóa v i u dò AND 3
  4. C m bi n t sinh h c H it h tt Cảm biến biế Dùng dòng i n t o t trư ng i u khi n chuy n Dòng hội ng và t p trung các AND tụ hạt từ hình nón ãg nh tt c n dò vào khu v c c m bi n Tăng Cảm biến biế nh y sinh h c c a phép th hình chữ U chữ và c m bi n. Dòng hội tụ hạt từ hình chữ U chữ C m bi n t trư ng d a trên Hi u ng Hall khi áp d ng m t t trư ng vuông góc lên m t b n làm b ng kim lo i hay ch t bán d n hay ch t d n i n (thanh Hall) ang có dòng i n ch y qua. Lúc ó ngư i ta nh n ư c hi u i n th (hi u th Hall) sinh ra t i hai m t i di n c a thanh Hall. Dòng i n này chính là s chuy n ng c a các i n tích ch y qua t trư ng s ch u l c Lorentz b y v m t trong hai phía c a thanh Hall, tùy theo i n tích chuy n ng ó âm hay dương. S t p trung các i n tích v m t phía t o nên s tích i n trái d u 2 m t c a thanh Hall, gây ra hi u i n th Hall. 1: electron. 2: thanh Hall. 3: nam châm. 4: t trư ng. 5: ngu n i n. Trên các hình B, C, D, chi u c a ngu n i n và/ho c t trư ng ư c i ngư c. 4
  5. C M BI N SINH H C – spintronics H tt ư t H t t khô d Hbias Mô hình ơn gi n trong vi c s d ng các nhãn t streptavidin dò tìm vùng lai hoá biotin-DNA trên chip 5
  6. ng d ng Biotin 6
  7. Option 1 • Microbead • Streptavidin • Biotin • Oligonucleot ide Option 2 O HHN O H N H-N N NN O H NN NN 7
  8. 8 ) 6- ) 6- H H2 -C -(C ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ S÷ S÷ ÷ ) 6- H (CH 2 -(C - ÷ S÷ S÷ ) 6- HH 2 -C -(C ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ S÷ S÷ ÷ ) 6- H H2 -C -(C ÷ ÷ ÷ ÷ S÷ ÷ ) 6- T l p ráp ơn l p (SAM) gi a Thiol v i H2 ( H 2 -(C ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ S÷ S÷ - ) 6- H (CH 2 -(C S÷ S )- ) 6- HH 2 -C -(C ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ S÷ S÷ ÷ ) 6- H2 ( H -(C S÷ S ) 6- ) 6- HH 2 -C -(C ÷ ÷ - ÷ ÷ ÷ S÷ S÷ ) 6- H H2 -C -(C S÷ nucleotides ) 6- ) 6- H 2 2 -C -(C ÷ ÷ S÷ ÷ ) 6- H2 -(C S÷ ) 6- H2 -(C
  9. Streptavidin Streptavidin Magnetic particle Red Dye Green Dye Magnetic particle Bi Bi Biotinylated Probe Pseudomonas Biotinylated Pseudomonas DNA target DNA DNA Probe DNA C-6 spacer c-6 spacer SH SH Au Au Si Si Red and green nanoparticles coated with pseudomonas and normal DNA 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản