Cảm nhận thương hiệu: Thiên Long = bút bi

Chia sẻ: sunshine_4

Định vị “Bút bi” Một cuộc khảo sát dã được tiến hành ngẫu nhiên đối với học sinh ở ba trường phổ thông cơ sở tại TP.HCM là Lê Quý Đôn; Nguyễn Du và Hồng Bàng. Chỉ có một câu hỏi: “Bạn dùng bút hiệu gì?

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản