Cảm ứng ở động vật – Bài giảng Sinh 11 bài 26

Chia sẻ: kimngan161996

Tìm hiểu về cảm ứng ở động vật dưới tác động của môi trường xung quanh. Trình bày khái niệm cảm ứng ở động vật, so sánh các dạng cảm ứng ở động vật, nêu về cảm ứng của động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi và hệ thần kinh dạng lưới.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Cảm ứng ở động vật – Bài giảng Sinh 11 bài 26

Tiết 29- bài 26:
Giáo viên : Vũ Đăng Khoa
Môn sinh lớp 11
KIỂM TRA BÀI CŨ
- Nêu khái niệm cảm ứng ở thực vật?
- Thực vật phản ứng với kích thích bằng những
hình thức nào? Lấy ví dụ.
Tiết 29- bài 26:
Tiết 29- Bài 26: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT
I.Khái niệm cảm ứng ở động vật
Khi trời lạnh.
? Cảm ứng ở động vật là gì?
Tiết 26- Bài 26, 27: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT
I.Khái niệm cảm ứng ở động vật

Khi tay nguời chạm phải vật Hướng sáng
nóng
? So sánh cách biểu hiện và tốc độ phản ứng giữa cảm
ứng ở hai phản ứng trên?
Tiết 29- Bài 26: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT
Động vật nguyên sinh (chưa có hệ
Phản ứng rụt tay lại khi bị
tk) phản ứng tránh xa ánh sáng
kim đâm (phản xạ)
mạnh (không được coi là phản xạ)
Phản xạ là gì?
Có phải tất cả các phản ứng đều là phản xạ không?
Tiết 29- Bài 26: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT
SƠ ĐỒ MỘT CUNG tiếp nhận
Bộ phận PHẢN XẠ
kích thích

(Gai nhọn)Cơ tay Đường dẫn
truyền ra Đường dẫn
truyền vào


Bộ phận thực Bộ phận phân
hiện phản ứng tích và tổng
hợp thông tin
Hãy chỉ ra tên của: các thành phần của một cung phản xạ?
Em hãy kể tên
Tác nhân kích thích: Gai nhọn
Bộ phận tiếp nhận kích thích: Thụ quan đau ở da
Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin: Tuỷ sống
Bộ phận thực hiện phản ứng: Cơ tay
trong phản xạ trên?
Tiết 29- Bài 26: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT
III. Cảm ứng ở động vật có tổ chức thần kinh
1. Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới.
? Hệ thần kinh dạng lưới có ở
nhóm động vật nào?
Nêu đặc điểm cấu tạo của hệ thần kinh dạng lưới?
HTK dạng lưới ở
thuỷ tức
Cho biết con thủy tức sẽ phản ứng thế nào khi ta dùng
một chiếc kim nhọn châm vào thân nó?
Kích thích
Phản ứng của thuỷ tức có phải là phản xạ
không? Tại sao?

Hãy nêu cung phản xạ ở thuỷ tức?
Kích thích
Tế bào cảm
giác


Mạng lưới thần
kinh

Tế bào biểu
mô cơ co
Tiết 29- Bài 26: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT
III. Cảm ứng ở động vật có tổ chức thần kinh
2. Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.
Giun dẹp Đỉa (Giun đốt) Côn trùng
(Chân khớp)
Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch
- Cấu tạo của hệ thần kinh chuỗi hạch như thế nào?
- Khi kích thích nhẹ tại một điểm ở chân con châu chấu, theo các em nó
có phản ứng toàn thân hay không? tại sao?
Chọn câu KHÔNG ĐÚNG về ưu điểm của hệ thần kinh
dạng chuỗi hạch
A – Nhờ có hạch thần kinh nên số lượng tế bào thần kinh của động
vật tăng lên.
B – Do các tế bào thần kinh trong hạch nằm gần nhau và hình thành
nhiều mối liên hệ với nhau nên khả năng phối hợp hoạt động giữa
chúng được tăng cường.
C – Nhờ các hạch thần kinh liên hệ với nhau nên khi kích thích nhẹ
tại một điểm thì gây ra phản ứng toàn thân và tiêu tốn nhiều năng
lượng.
D – Do mỗi hạch thần kinh điều khiển một vùng xác định trên cơ thể
nên động vật phản ứng chính xác hơn, tiết kiệm năng lượng hơn so
với hệ thần kinh dạng lưới.

Những ưu điểm của phản ứng của hệ thần kinh
chuỗi hạch so với hệ thần kinh dạng lưới?
CỦNG CỐ


Câu 1: Ở động vật, cảm ứng là:
a) Các phản xạ có điều kiện, giúp cơ thể thích nghi với môi trường
b) Các phản xạ không điều kiện, giúp bảo vệ cơ thể.
c) Là khả năng tiếp nhận và đáp ứng các kích thích của môi trường,
giúp cơ thể tồn tại và phát triển.
d) Là sự thích nghi của cơ thể, do các hoocmon điều khiển

Câu 2: Cơ thể động vật đã xuất hiện tổ chức thần kinh, nhưng đáp ứng
không hoàn toàn chính xác bằng cách co rút toàn thân, xảy ra ở:
a) Ruột khoang
b) Thân mềm
c) Giáp xác
d) Cá
Phân biệt cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh lưới và chuỗi hạch


Đặc điểm Động vật có hệ thần kinh Động vật có hệ thần
dạng lưới kinh dạng chuỗi hạch
Nhóm động Giun dẹp, giun tròn,
Ngành ruột
vật giun đốt, khân
khoang
khớp

Đặc điểm hệ Các tb thầnh kinh tập hợp
thần kinh Các tb thần kinh nằm rải rác tạo thành hạch. Các hạch
khắp cơ thể và liên hệ với nối với nhau tạo thành
nhau tạo thành mạng lưới chuỗi hạch

Cách phản Phản ứng toàn thân, Phản ứng theo từng
ứng với kích độ chính xác và hiệu khu vực, chính xác
thích quả không cao và hiệu quả hơn
Các kích thích từ môi trường thường xuyên tác
động đến đời sống của động vật, có thể tác động tích
cực nhưng cũng có thể tiêu cực.
Vậy ta phải là gì để đảm bảo cho động vật phát triển
bình thường, đảm bảo độ đa dạng sinh học, giữ cân
bằng sinh thái?


Cần giữ môi trường
sống ổn định
CỦNG CỐ


Kể tên bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận phân tích tổng hợp thông tin và
bộ phận thực hiện của cung phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi
hạch?


1)Bộ phận tiếp nhận kích thích:

 Các giác quan: mắt, da, râu…

2)Bộ phận phân tích và tổng hợp:

 chuỗi hạch thần kinh

3) Bộ phận thực hiện:

 cơ, các tuyến,…
H26.2.Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch

A.Giun dẹp B. Đỉa C.Côntrùng
CỦNG CỐ


HỆ TK LƯỚI
HỆ TK CHUỖI HỆ TK HẠCH HỆ TK ỐNG

TIẾN HOÁ TRONG HỆ THẦN KINH
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản