Cảm ứng ở động vật ( tiết 1)

Chia sẻ: ntgioi120401

Cảm ứng ở các nhóm động vật khác nhau. 1. Cảm ứng ở động vật chưa có tổ chức thần kinh 2. Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới 3. Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh chuỗi hạch

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Cảm ứng ở động vật ( tiết 1)

KIỂM TRA BÀI CŨ
Ghép khái niệm, hiện tượng ở cột A với nội dung ở cột B
Cột A Cột B
A. ứng động không sinh
1. Ứng động là:
trưởng.
2. Hướng động là:
B. phản ứng của thực vật với
3. Hiện tượng bắt
kích thích không định
mồi ở cây nắp
hướng.
ấm
C. sự phân bố Auxin không
4. Cây trinh nữ cụp
đồng đều ở 2 phía đối diện
lá là:
của cơ quan TV.
5. Nguyên nhân
D. phản ứng của TV với kích
của hiện tượng
thích từ một hướng xác định.
hướng động là:
E. ứng động tiếp xúc và hoá
ứng động.
PHẦN B: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT
Bài 26.CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT (T1)
I. Khái niệm cảm ứng ở các nhóm động vật.

II. Cảm ứng ở các nhóm động vật khác nhau.

1. Cảm ứng ở động vật chưa có tổ chức thần kinh

2. Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới

3. Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh chuỗi hạch
Khí hậu trở lạnh.
Chim Sẻ xù lông giúp ở độngnằật co gì? lại
Mèo v m là rúm
? Cảm ứng
giữ ấm cơ thể
I/.Khái niệm cảm ứng ở động vật

Trời lạnh Ánh sáng
So sánh cách biểu hiện và tốc độ phản ứng giữa
cảm ứng ở thực vật và cảm ứng ở động vật?
Bài 26. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT (T1)


Thụ quan ở da 1


3
Cơ co


Hệ thần kinh 2


Phản xạ


? Cung phản xạ gồm những bộ phận nào?
II. Cảm ứng ở các nhóm động vật khác nhau.
Hãy trình bày sự tiến hóa của tổ chức thần kinh ở các
nhóm động vật khác nhau.
ĐV chưa có tổ chức
Thần kinhĐV có hệ TK
Cảm ứng ở dạng lưới
ĐVĐV có tổ chức ĐV có hệ TK dạng
Thần Kinh chuỗi hạchĐV có hệ TK
dạng ống
II. Cảm ứng ở các nhóm động vật khác nhau.
1. Cảm ứng ở động vật chưa có tổ chức thần kinh
Trùng đế giày
Quan sát 2 hình sau và trả câu hỏi: Động vật đơn bào
phản ứng với các kích thích như thế nào ?
Trùng roi
Hình 1
Amíp
Hình 2
HỆ TK LƯỚI
HỆ
TK
HỆ TK CHUỖI HỆ TK HẠCH ỐNG
Tiến hoá trong hệ thần kinh:
2. Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh
dạng lưới.
Kích thích
Kích thích
ĐV có HTK dạng lưới phản ứng với các kích thích như thế nào ?
3. Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh chuỗi hạch.
Hệ thần kinh hạch ở côn
Hệ thần kinh dạng chuỗi
trùng
(bậc thang) ở giun dẹp
Quan sát phim và mô tả lại phản ứng của sâu khi có kích thích
Bài 26. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT (T1)

Tại sao hệ thần kinh chuỗi hạch có thể trả lời cục bộ
(như co một chân) khi bị kích thích?

* Trả lời : Do mỗi hạch đã trở thành một trung tâm
điều khiển một vùng xác định của cơ thể.

Từ đây rút ra những ưu điểm của hệ thần kinh dạng
chuỗi hạch so với hệ thần kinh dạng lưới:
- Số lượng tế bào thần kinh tăng lên
- Các tế bào thần kinh trong hạch nằm gần nhau nên
hình thành nhiều mối liên hệ với nhau do vậy mà tăng
khả năng phối hợp hoạt động
- Phản ứng chính xác hơn, tiết kiệm năng lượng
Bài 26. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT (T1)
Trùng roi
? Quan sát hình trên và trình bày sự tiến hoá của tổ
chức thần kinh ở các nhóm động vật khác nhau?
Hệ thần kinh có sự tập trung dần
Co rút chất nguyên sinh
Chưa cơ hệ thần kinh ở
hoặc chuyển động toàn
động vật nguyên sinh
cơ thể
Hệ thần kinh lưới: Các
Phản ứng toàn thân,
tế bào thần kinh nằm rải
thiếu chính xác
rác khắp cơ thể

Phản ứng định khu ở
Hệ thần kinh chuỗi: Các
các hạch, thiếu chính
tế bào thần kinh tập
xác
trung thành các hạch

Phản ứng định khu ở
Hệ thần kinh hạch: Các
tế bào thần kinh tập khối hạch, chính xác
trung thành 3 khối hạch hơn
Chọn câu trả lời đúng nhất:

Câu 1 : Cung phản xạ diễn ra theo trật tự nào?
A.Cơ, tuyến Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm Hệ thần kinh
B.Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm Cơ, tuyến Hệ thần kinh
C. Hệ thần kinh Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm Cơ, tuyến
D.Thụ thể hoặc cơ quan thu cảm Hệ thần kinh Cơ,tuyến

Câu 2: Ý nào không đúng đối với cảm ứng ở động vật đơn
bào?
A. Tiêu tốn năng lượng. C. Co rút chất nguyên sinh.
D. Thông quan phản xạ
B. Chuyển động cả cơ thể
Câu 3:Cơ thể động vật đã xuất hiện tổ chức thần kinh,
nhưng đáp ứng không hoàn toàn chính xác bằng
cách co rút toàn thân, xảy ra ở:
A. ruột khoang B. thân mềm
C. giáp xác D. cá

Câu 4: Các dạng hệ thần kinh ở động vật, có chiều
hướng tiến hoá theo trình tự:
A. chuỗi hạch lưới ống
B. lưới chuỗi hạch ống
C. lưới hạch ống chuỗi
D. hạch lưới ống chuỗi
Bài tập về nhà:
• Trả lời câu hỏi SGK.
• Đọc mục: em có biết.
• Ôn kiến thức về HTK ở động vật có xương
sống.
• Đọc bài 27. gạch dưới những từ không
hiểu.
• Đặt ít nhất 2 câu hỏi ở phần 2C (trang 105).
Kích thích Kích thích
Toàn cơ thể co lại
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản