Cảm xúc của anh (chị ) khi đứng trước cánh đồng lúa chín

Chia sẻ: patterning1122

Tỏ lòng là bài thơ nói về chí làm trai theo quan niệm Nho giáo xưa. Bài thơ đã xây dựng nên một hình tượng đẹp về người anh hùng thời loạn: một tráng sĩ hiên ngang tay cắp ngang ngọn giáo, đánh đông dẹp bắc để lập công danh. Bài thơ khiến ta nhớ đến bài ca dao: Làm trai cho đáng nên trai Phú Xuân đã trải, Đồng Nai đã từng Đó là tiêu chuẩn lí tưởng của người đàn ông trong bất cứ thời đại nào. Trong thời loạn, chí khí ấy lại càng cần thiết. Phạm...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản