Cambridge University Press - English Vocabulary in Use (Elementary)

Chia sẻ: truongbao

This book has been written to help you learn new vocabulary. You already know hundreds of English words, but to speak and write English in normal situations you need at least 1 - 2000 words. In this book, there are around 1,250 new works and phares for you to learn. you will find them on the left- hand page of each unit. English grammar is the grammatical structure of English sentences just the place orderly, proper and harmonious relations between the word elements to form a complete.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Cambridge University Press - English Vocabulary in Use (Elementary)

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản