Căn bản về Năng suất yếu tố tổng hợp

Chia sẻ: hgiang

Năng suất lao động là một khái niệm hữu ích nhưng chưa đầy đủ. Thông thường, chúng ta muốn biết tất cả các nhập lượng tính gộp chung có hiệu quả như thế nào, chứ không chỉ riêng một nhập lượng. Ví dụ, nếu công nhân có rất ít vốn hay có công nghệ rất thấp, họ có thể rất lành nghề và làm việc rất siêng năng nhưng vẫn có năng suất lao động thấp. Để giải quyết vấn đề này, người ta đã đưa ra một khái niệm mở rộng năng suất lao động sang vốn. (Đôi khi có thể thêm vào những......

Chủ đề liên quan:

 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản