Cân bằng thị trường lao động 1

Chia sẻ: thomas_denton

Các yếu tố tạo ra sự co dãn của cung về lao động này bao gồm: sự ưa thích của cá nhân về nghỉ ngơi và lao động, các khoản thu nhập khác, sức khoẻ, triển vọng được hưởng gia tài, các luật thuế và giá hàng tiêu dung.

Nội dung Text: Cân bằng thị trường lao động 1

Để đánh giá sự chuyển động dọc theo đường cung về lao động người
ta tính Hệ số co dãn theo công thức sau:


Hệ số co dãn về cung của lao động = % thay đổi về lượng lao động cung ứng
% thay đổi về mức lương

Các yếu tố tạo ra sự co dãn của cung về lao động này bao gồm: sự ưa
thích của cá nhân về nghỉ ngơi và lao động, các khoản thu nhập khác,
sức khoẻ, triển vọng được hưởng gia tài, các luật thuế và giá hàng tiêu
dung. Ngoài các yếu tố đã phân tích, việc cung ứng lao đọng còn chịu
tác động của các động lực phi tiền tệ do sự ham thích công việc, các
chính sách, luật lệ…
1
CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Khi đưa hai đường cung và cầu lao động vào cùng một hệ trục toạ độ,
thì dễ thấy tiền công phản ánh hai vấn đề cùng một lúc đó là: Điều
chỉnh để cân bằng cung cầu lao động và bằng doanh thu cận biên của
lao động.
Khi thị trường lao đọng nằm trong trạng thái cân bằng, doanh nghiệp
sẽ thuê tất cả những lao dộng mà họ họ thấy sẽ đem lại lợi nhuận tại
mức tiền công cân bằng. Có nghĩa là các doanh nghiệp sẽ thuê lao động
dựa theo nguyên tắc tối đa hoá lợi nhuận; họ sẽ thuê lao động cho tới
khi doanh thu cận biên của lao động bằng tiền lương thị trường MRPL
=W


Khi có các yếu tố làm tác động đến cung - cầu về thị trường lao động
thì đường cung và đường cầu sẽ dịch chuyển làm thay đổi Cân bằng
trên thị trường lao động.

Sự dịch chuyển đường cung về lao động:
Giả sử có yếu tố làm thay đổi cung của thị trường lao động đó là: sự di
cư. Sự di cư sẽ làm tăng số lao động trên thị trường lao động, lúc này
đường cung sẽ dịch chuyển sang phải. Tại mức tiền công ban đầu,
lượng cung lớn hơn lượng cầu dẫn tới lao động dư thừa tạo sức ép
làm giảm tiền công của người lao động, sự giảm tiền công này sẽ
mang lại lợi nhuận nhiều hơn cho các doanh nghiệp, khiến cho họ có
thể thuê nhiều lao động hơn. Khi số lượng lao động được thuê tăng lên
(với các yếu tố khác là không đổi) thì Sản phẩm cận biên và Doanh thu
cận biên của lao động giảm. Tại trạng thái cân bằng mới, cả tiền công


2
và doanh thu cận biên của lao động đều thấp hơn so với trước khi có
hiện tượng nhập cư.
Sự dịch chuyển đường cầu về lao động:
Khi giá của một loại hàng hoá hay dịch vụ nào đó tăng lêvu, thì nó
không hề làm thay đổi Sản phẩm cận biên của lao động ở mọi mức lao
động, song nó làm tăng Doanh thu cận biên của lao động. Với giá sản
phẩm cao hơn, việc thuê thêm lao động để sản xuất sản phẩm có thể
đem lại lợi nhuận và doanh nghiệp sẽ trả tiền công cao hơn cho người
lao động. Ngược lại. khi giá sản phẩm giảm, nhà sản xuất kiếm được
ít lợi nhuận hơn và lao động sản xuất ra sản phẩm đó cũng nhận được
tiền công thấp hơn. Như vậy, khi đường cầu về lao động dịch chuyển
sang phải thì tiền công cân bằng tăng lên và lượng lao động cân bằng
cũng tăng lên. Kết quả là tiền công và doanh thu cận biên của lao động
thay đổi cùng chiều với nhau.
Quá trình dịch chuyển đường cung, đường cầu về lao động sẽ tạo ra
các điểm cân bằng mới. Đó chính là sự điều chỉnh cân bằng trên thị
trường lao động. Đồng thời, các doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối
đa hoá lợi nhuận có nhu cầu lao động đảm bảo cho tiền công cân bằng
luôn bằng doanh thu cận biên của lao động. Tuy nhiên, đối với thị
trường độc quyền về lao động thì các doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu
tối đa hoá lợi nhuận có nhu cầu lao động đảm bảo cho chi phí cận biên
của lao động luôn bằng doanh thu cận biên của lao động.


Tiền lương tối thiểu và những quy định về tiền lương tối thiểu
3
Tiền lương tối thiểu là mức lương thấp nhất mà Chính phủ quy định
người sử dụng lao động phải trả cho người lao động, để đảm bảo
cuộc sống cho người lao động và vì mục tiêu công bằng xã hội.
Mối liên hệ tương qua giữa cung cầu lao động đẫ tạo ra điểm cân
bằng giữa số lao động cần thuê và mức tiền công. Còn tiền lương tối
thiểu được Nhà nước quy định, nếu quy định mức lương này thấp hơn
mức tiền công cân bằng thì sẽ không hợp lí. Tại mức lương tối thiểu
đó thì lượng cung về lao động nhỏ hơn lượng cầu về lao động sẽ gây
nên tình trạng thiếu hụt trên thị trường lao động. Còn nếu quy định
mức tiền lương tối thiểu cao hơn so với mức tiền lương cân bằng thì
lượng cung ứng lao động sẽ tăng lên, nhưng lượng cầu về lao động lại
giảm đi dẫn tới hiện tượng dư thừa.
Việc quy định mức tiền lương tối thiểu phải dựa trên cơ sở sản phẩm
giá trị cận biên của lao động (MVPL) cho các doanh nghiệp có sức cạnh
tranh trên thị trường. Thông thường thì mức lương tối thiểu cao hơn
mức giá cân bằng trên thị trương lao động.
4
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản