Cấp gia hạn giấy phép hành nghề khoan giếng

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
46
lượt xem
2
download

Cấp gia hạn giấy phép hành nghề khoan giếng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Tài nguyên nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp gia hạn giấy phép hành nghề khoan giếng

  1. Cấp gia hạn giấy phép hành nghề khoan giếng Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tài nguyên nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:17 ngày Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp gia hạn giấy phép 50.000 đồng/01 Quyết định số 1. hành nghề khoan giếng là giấy phép. 59/2006/QĐ-BTC... 2. Phí thẩm định gia hạn, bổ 225.000 Quyết định số
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định sung là đồng/lần 58/2007/QĐ-UBND... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Đương sự nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài 1. nguyên Môi trường Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường: - Nếu hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận và chuyển toàn bộ hồ sơ đến phòng Khoáng sản và Tài nguyên nước trong vòng 01 ngày. - Nếu hồ sơ không hợp lệ, Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép 2. để hoàn thiện hồ sơ theo quy định trong vòng 03 ngày và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Phòng Khoáng sản và Tài nguyên nước. Nếu quá 03 ngày mà hồ sơ không hoàn thiện theo quy định thì Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường sẽ trả toàn bộ hồ sơ cho tổ chức, cá nhân xin phép.
  3. Tên bước Mô tả bước Phòng Khoáng sản và Tài nguyên nước: Trong thời hạn 10 ngày 3. thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế khi cần thiết, nếu đủ căn cứ cấp phép thì trình Giám đốc Sở. 4. Giám đốc Sở xem xét và ký Quyết định trong vòng 03 ngày. Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường 5. trao giấy phép cho đương sự theo giấy hẹn. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. a. Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép (theo mẫu) ; 2. b. Bản sao giấy phép đã được cấp; c. Bản tổng hợp các công trình khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới 3. đất do tổ chức, cá nhân thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép đã được cấp (theo mẫu);
  4. Thành phần hồ sơ d. Đối với trường hợp đề nghị gia hạn giấy phép mà có sự thay đổi người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật thì ngoài những tài liệu quy định tại các điểm a, b, c trên, hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép còn bao gồm: - Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách 4. nhiệm chính về kỹ thuật, và hợp đồng lao động giữa tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật; - Bản khai kinh nghiệm chuyên môn của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật (theo mẫu); Số bộ hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép 1. hành nghề khoan nước dưới đất Kết xuất ra file pdf Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
  5. Nội dung Văn bản qui định Việc gia hạn giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất căn cứ vào điều kiện quy định tại Điều 6 của Quy định này và các điều kiện sau đây: Trong quá trình hành nghề, tổ chức, cá nhân được cấp 1. phép (gọi chung là chủ giấy phép) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 4 của Quy định tại Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2006; không vi phạm nội dung quy định của giấy phép và các quy định của pháp luật về tài nguyên nước Tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép, 2. giấy phép đã được cấp còn hiệu lực ít nhất 30 (ba mươi) ngày. Có quyết định thành lập tổ chức của cấp có thẩm quyền 3. hoặc giấy đăng ký hoạt động liên quan đến ngành nghề khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất Người đứng đầu tổ chức hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân hành nghề (sau 4. đây gọi chung là người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật) phải đáp ứng các điều kiện sau: Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ:
  6. Nội dung Văn bản qui định - Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc cá ngành địa chất, địa chất thủy văn, khoan và có ít nhất 03 (ba) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề; hoặc công nhân có tay nghề bật 3/7 hoặc tương đương trở lên và có ít nhất 05 (năm) kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề; - Đã trực tiếp tham gia thiết kế, lập báo cáo hoặc thi công khoan ít nhất 10 (mười) công trình thăm dò, khai thác nước dưới đất. Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa: - Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành địa chất, địa chất thủy văn, khoan và có ít nhất 03 (ba) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề; hoặc tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành 5. địa chất, địa chất thủy văn, khoan và có ít nhất 05 (năm) kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề; - Đã trực tiếp tham gia lập đề án, báo cáo thăm dò, thiết kế hệ thống giếng khai thác hoặc chỉ đạo thi công ít nhất 05 (năm) công trình thăm dò, khai thác nước dưới đất có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm trở lên. 6. Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn: - Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên
  7. Nội dung Văn bản qui định thuộc cá ngành địa chất, địa chất thủy văn, khoan và có ít nhất 07 (bảy) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề; - Đã trực tiếp tham gia lập đề án, báo cáo thăm dò, thiết kế hệ thống giếng khai thác hoặc chỉ đạo thi công ít nhất 03 (ba) công trình thăm dò, khai thác nước dưới đất có lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên. Người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật phải là người của tổ chức, cá nhân hành nghề hoặc có hợp đồng lao động với tổ chức, cá nhân hành nghề theo quy định của 7. pháp luật lao động. Trường hợp hợp đồng lao động là loại xác định thời hạn thì tại thời điểm nộp hồ sơ, thời hạn hiệu lực của hợp đồng lao động phải ít nhất là 12 (mười hai) tháng Chủ giấy phép có các nghĩa vụ sau đây: Hành nghề khoan nước dưới đất theo đúng nội dung 8. được ghi trong giấy phép và các quy định có liên quan của pháp luật về tài nguyên nước 9. Tuân thủ quy trình kỹ thuật khoan và các quy định về bảo vệ nước dưới đất; trường hợp gây sụt lún đất hoặc
  8. Nội dung Văn bản qui định gây sự cố bất thường khác ảnh hưởng đếng công trình xây dựng và đời sống những người trong khu vực thăm dò thì phải xử lý, khắc phục kịp thời, đồng thời báo cáo ngay tới chính quyền địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường sở tại và cơ quan cấp phép Thông báo bằng văn bản về vị trí, quy mô công trình khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất và thời 10. gian dự kiến thi công cho Phòng Tài nguyên và Môi trường tại địa phương đặt công trình chậm nhất là bảy (07) ngày làm việc trước khi thi công Nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp phép; bồi 11. thường thiệt hại do mình gây ra trong quá trình hành nghề theo quy định của pháp luật Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động theo 12. quy định Cung cấp đầy đủ và trung thực dữ liệu, thông tin về 13. công trình thăm dò, khai thác nước dưới đất mà mình đã thi công khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu
  9. Nội dung Văn bản qui định Thông báo bằng văn bản cho cơ quan cấp phép đối với trường hợp có sự thay đổi về địa chỉ thường trú, người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật, nội dung đăng ký 14. hoạt động kinh doanh hoặc nhiệm vụ được giao theo quyết định của cấp có thẩm quyền so với hồ sơ đề nghị cấp phép. Thời gian thông báo chậm nhất là ba mươi (30) ngày kể từ ngày có sự thay đồi Trả lại giấy phép cho cơ quan cấp phép trong trường hợp không sử dụng. Chủ giấy phép đã trả lai giấy phép 15. chỉ được xem xét cấp giấy phép mới (nếu có nhu cầu) sau một (01) năm, kể từ ngày trả lại giấy phép Hằng năm, trước ngày 15/12, báo cáo cơ quan đã thụ lý 16. hồ sơ cấp phép về kết quả khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất (theo mẫu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản