Cấp giấy chứng nhận cho người nhận quyền sử dụng đất thuộc trường hợp quy định tại điểm k, điểm l, khoản 1, Điều 99 Nghị định 181/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
28
lượt xem
3
download

Cấp giấy chứng nhận cho người nhận quyền sử dụng đất thuộc trường hợp quy định tại điểm k, điểm l, khoản 1, Điều 99 Nghị định 181/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Đất đai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy chứng nhận cho người nhận quyền sử dụng đất thuộc trường hợp quy định tại điểm k, điểm l, khoản 1, Điều 99 Nghị định 181/2004/NĐ-CP

  1. Cấp giấy chứng nhận cho người nhận quyền sử dụng đất thuộc trường hợp quy định tại điểm k, điểm l, khoản 1, Điều 99 Nghị định 181/2004/NĐ-CP Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Tối đa 29 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp giấy chứng 100.000 Quyết định số 50 /2007/QĐ- 1. nhận: đ/giấy UBN...
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Người nhận quyền sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký 1. đất và Thông tin tài nguyên môi trường Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin tài nguyên môi trường kiểm tra hồ sơ, thực hiện trích lục hoặc trích đo địa chính và gửi 2. hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 05 ngày (nếu trích lục) hoặc 20 ngày (nếu trích đo) Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ, ký giấy chứng 3. nhận quyền sử dụng đất và chuyển cho Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin tài nguyên môi trường trong thời hạn 05 ngày. Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin tài nguyên môi trường 4. chỉnh lý hồ sơ địa chính, thu phí, lệ phí và trao giấy chứng nhận trong thời hạn 02 ngày.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Một trong các loại văn bản gồm: biên bản kết quả hoà giải thành về tranh chấp đất đai được Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận; thoả thuận xử lý nợ theo hợp đồng thế chấp; quyết định hành chính giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, trích lục bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án; văn bản công nhận kết quả 1. đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật; văn bản về việc chia tách quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật đối với hộ gia đình hoặc nhóm người có quyền sử dụng đất chung; quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức; văn bản về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức kinh tế phù hợp với pháp luật. 2. Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có) Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản