Cấp Giấy chứng nhận đào tạo nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 hạn chế trở xuống ( lần đầu )

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
50
lượt xem
4
download

Cấp Giấy chứng nhận đào tạo nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 hạn chế trở xuống ( lần đầu )

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận đào tạo nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 hạn chế trở xuống ( lần đầu )', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp Giấy chứng nhận đào tạo nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 hạn chế trở xuống ( lần đầu )

  1. Cấp Giấy chứng nhận đào tạo nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 hạn chế trở xuống ( lần đầu ) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Biên bản thẩm định tiêu chuẩn đối với cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa ( cấp lần đầu - phụ lục 1)
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Cơ sở dạy nghề nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả : Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, 2. viết Phiếu nhận hồ sơ hẹn ngày kiểm tra và ngày trả kết quả. Văn phòng Sở : Kiểm tra hồ sơ, thẩm định tiêu chí cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa . Trình ký 3. Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả : Trả kết quả giải quyết thủ tục 4. hành chính cho cơ sơ dạy nghề Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị cấp chứng nhận đào tạo nghề thuyên viên, người lái 1. phương tiện thuỷ nội địa của cơ sở dạy nghề
  3. Thành phần hồ sơ 2. Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của cơ sở dạy nghề. 3. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề Bản tự khai và chấm điểm theo các tiêu chí về cơ sở vật chất, phòng học, 4. xưởng và khu vực dạy thực hành, trang thiết bị, phương tiện học liệu và đội ngũ giáo viên của cơ sở dạy nghề Danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy bao gồm giáo viên cơ hữu và giáo viên thỉnh giảng , kèm theo : 5. + Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ + Hợp đồng lao động của từng giáo viên tham gia giảng dạy Bản sao các giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu ( hoặc hợp đồng thuê ) 6. phương tiện, cầu cảng Văn bản chấp thuận được sử dụng vùng để dạy thực hành của cơ quan có 7. thẩm quyền 8. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện dạy thực hành
  4. Thành phần hồ sơ Bản sao Giấy chứng nhận đăng kiểm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 9. phương tiện dạy thực hành 10. Bản sao Giấy tờ về trang thiết bị hàng hải, cứu sinh, cứu hoả Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Bản tự khai và chầm điểm theo các tiêu chí về cơ sở Quyết định số vật chất, phòng học, xưởng và khu vực dạy thực 1. 18/2008/QĐ- hành, trang thiết bị, phương tiện học liệu và đội ngũ BGTV... giáo viên ( theo mẫu ) Danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên trực tiếp Quyết định số 2. tham gia giảng dạy bao gồm giáo viên cơ hữu và giáo 18/2008/QĐ- viên thỉnh giảng ( phụ lục 3 ) BGTV...
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Quyết định số Đạt tiêu chí 1 thẩm định về cơ sở vật chất, kỹ thuật ≥ 1. 18/2008/QĐ- 120 điểm chuẩn BGTV... Quyết định số Đạt tiêu chí 2 thẩm định về Tài liệu giảng dạy ≥ 40 2. 18/2008/QĐ- điểm chuẩn BGTV... Quyết định số Đạt tiêu chí 3 thẩm định về đội ngũ giáo viên ≥ 40 3. 18/2008/QĐ- điểm chuẩn BGTV... Cơ sở dạy nghề có tổng số điểm đạt trên 80% của Quyết định số tổng số điểm chuẩn và có số điểm của tiêu chí 3 4. 18/2008/QĐ- không nhỏ hơn 75% của số điểm chuẩn thì đạt yêu BGTV... cầu 5. Cơ sở dạy nghề có tổng số điểm đạt từ 60% đến 80 % Quyết định số của tổng số điểm chuẩn và có số điểm của tiêu chí 3 18/2008/QĐ-
  6. Nội dung Văn bản qui định không nhỏ hơn 75% của số điểm chuẩn thì tạm thời BGTV... dừng nhiệm vụ dạy nghề trong thời gian 06 tháng để cũng cố các trang thiết bị, cơ sở vật chất, tài liệu giảng dạy và được cơ quan cấp giấy chứng nhận thẩm định lại, nếu đạt yêu cầu tiếp tục được dạy nghề. Cơ sở dạy nghề có tổng số điểm đạt dưới 60% của Quyết định số tổng số điểm chuẩn và có số điểm của tiêu chí 3 nhỏ 6. 18/2008/QĐ- hơn 75% của số điểm chuẩn thì bị đình chỉ hoạt động BGTV... dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện Quyết định số Phương tiện giảng dạy thực hành phải có các trang 7. 18/2008/QĐ- thiết bị hàng hải, cứu sinh, cứu hoả theo quy định BGTV...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản