Cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong nước trong trường hợp có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án dưới 15 tỷ Việt Nam đồng).

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
36
lượt xem
4
download

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong nước trong trường hợp có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án dưới 15 tỷ Việt Nam đồng).

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đăng ký

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong nước trong trường hợp có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án dưới 15 tỷ Việt Nam đồng).

  1. Cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong nước trong trường hợp có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án dưới 15 tỷ Việt Nam đồng). Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban Quản lý các Khu công nghiệp. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý đầu tư.Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân đến liên hệ tại Phòng quản lý đầu tư để được 1. hướng dẫn lập và nộp hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Chuyên viên phòng quản lý đầu tư: 2. - Tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện. - Soạn thảo Giấy chứng nhận đầu tư trình lãnh đạo ban duyệt. 3. Cá nhân, tổ chức nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại nơi đăng ký. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu). 2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  3. Thành phần hồ sơ Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô 3. và địa điểm thực hiện dự án đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất và cam kết bảo vệ môi trường, kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có). Số bộ hồ sơ: 04 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận Quyết định số 1. đầu tư (I-1). 1088/2006/QĐ-BK... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Cấm người đang chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa Luật doanh nghiệp số 1. án cấm hành nghề kinh doanh. 60/2005/...
  4. Nội dung Văn bản qui định Cấm kê khai không trung thực, không chính xác nội Luật doanh nghiệp số 2. dung hồ sơ đăng ký. 60/2005/... Cấm khai khống vốn đăng ký, không góp đủ và Luật doanh nghiệp số 3. đúng hạn số vốn đã đăng ký. 60/2005/... Luật doanh nghiệp số 4. Cấm kinh doanh các ngành nghề cấm kinh doanh. 60/2005/... Luật doanh nghiệp số 5. Cấm hoạt động trái pháp luật, lừa đảo. 60/2005/... Cấm đầu tư dự án sản xuất, chế biến các chất ma Nghị định số 6. túy. 108/2006/NĐ-CP n... Cấm đầu tư kinh doanh dịch vụ điều tra bí mật xâm Nghị định số 7. phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp 108/2006/NĐ-CP n... pháp của tổ chức, cá nhân. 8. Cấm đầu tư trong lĩnh vực thám tử tư, điều tra. Nghị định số
  5. Nội dung Văn bản qui định 108/2006/NĐ-CP n... Cấm các dự án xây dựng trong khuôn viên của các di tích lịch sử, văn hóa quốc gia, các dự án làm ảnh Nghị định số 9. hưởng xấu đến kiến trúc, cảnh quan của các di tích 108/2006/NĐ-CP n... lịch sử, văn hóa quốc gia. Cấm sản xuất các sản phẩm văn hóa đồi trụy, mê Nghị định số 10. tín dị đoan. 108/2006/NĐ-CP n... Cấm sản xuất đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới Nghị định số 11. giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới 108/2006/NĐ-CP n... an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Nghị định số 12. Cấm kinh doanh mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em. 108/2006/NĐ-CP n... Nghị định số 13. Cấm thử nghiệm sinh sản vô tính trên người. 108/2006/NĐ-CP n... 14. Cấm sản xuất hóa chất bảng 1 (theo Công ước Nghị định số
  6. Nội dung Văn bản qui định Quốc tế). 108/2006/NĐ-CP n... Cấm sản xuất thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật bị Nghị định số 15. cấm hoặc không được phép sử dụng tại Việt Nam. 108/2006/NĐ-CP n... Cấm sản xuất các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc-xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất Nghị định số 16. và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn chưa được 108/2006/NĐ-CP n... phép sử dụng tại Việt Nam. Cấm các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại hóa chất độc Nghị định số 17. hoặc sử dụng các tác nhân độc hại bị cấm theo điều 108/2006/NĐ-CP n... ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Cấm các dự án đầu tư khác bị cấm đầu tư theo quy Nghị định số 18. định của pháp luật. 108/2006/NĐ-CP n...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản