Cấp giấy chứng nhận dạy nghề đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề ở cấp độ 3 đối với cơ sở dạy nghề hoặc chương trình dạy nghề

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
89
lượt xem
7
download

Cấp giấy chứng nhận dạy nghề đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề ở cấp độ 3 đối với cơ sở dạy nghề hoặc chương trình dạy nghề

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy chứng nhận dạy nghề đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề ở cấp độ 3 đối với cơ sở dạy nghề hoặc chương trình dạy nghề

  1. Cấp giấy chứng nhận dạy nghề đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề ở cấp độ 3 đối với cơ sở dạy nghề hoặc chương trình dạy nghề Thông tin Lĩnh vực thống kê:Dạy nghề Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Kiểm định chất lượng dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Sau thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký kiểm định hợp lệ, Tổng cục Dạy nghề tổ chức đoàn kiểm định và thông báo cho cơ sở dạy nghề đăng ký biết Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Cơ sở dạy nghề chuẩn bị hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng 1. Bước 1 dạy nghề Tổng cục Dạy nghề tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm định chất 2. Bước 2 lượng dạy nghề Tổng cục Dạy nghề thành lập Đoàn kiểm định chất lượng dạy 3. Bước 3 nghề Đoàn kiểm tra tiến hành các khâu và có báo cáo kết luận kiểm 4. Bước 4 định gửi Tổng cục Dạy nghề (trong báo cáo đề xuất việc công nhận hoặc không công nhận) 5. Bước 5 Công nhận kết quả kiểm định Tổng cục Dạy nghề cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề hoặc 6. Bước 6 chương trình dạy nghề đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đăng ký kiểm định chất lượng Báo cáo kết quả tự kiểm định của cơ sở dạy nghề và các văn bản, tài liệu 2. minh chứng kèm theo Số bộ hồ sơ: văn bản không quy định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đăng ký kiểm định Quyết định số 08/2008/QĐ-BLĐT...
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Thành lập hội đồng kiểm định chất lượng của cơ sở Quyết định số 1. dạy nghề để tự kiểm định chất lượng dạy nghề của 08/2008/QĐ- đơn vị BLĐT... Tổng cục Dạy nghề thành lập Đoàn kiểm định chất lượng dạy nghề để nghiên cứu báo cáo kết quả tự kiểm định; thu thập tài liệu và chứng cứ chứng minh; Quyết định số 2. khảo sát thực tế; đối chiếu so sánh với hệ thống chỉ 08/2008/QĐ- tiêu, tiêu chuẩn kiểm định nhằm đánh giá mức độ mà BLĐT... cơ sở dạy nghề đạt được; viết báo cáo kiểm định gửi Tổng cục Dạy nghề công nhận hoặc không công nhận Cấp độ 1: Cơ sở dạy nghề có tổng số điểm của các Quyết định số 3. tiêu chí đạt dưới 50% hoặc từ 50 đến dưới 80% nhưng 08/2008/QĐ- không đủ điều kiện để xếp ở cấp độ 2 BLĐT... Cấp độ 2: Cơ sở dạy nghề có tổng số điểm của các 4. Quyết định số tiêu chí đạt từ 50% đến dưới 80% và các điểm đánh 08/2008/QĐ- giá của từng tiêu chí phải đạt từ 50% trở lên số điểm
  5. Nội dung Văn bản qui định tối đa hoặc 80% trở lên nhưng không đủ điều kiện để BLĐT... xếp ở cấp độ 3 Cấp độ 3: Cơ sở dạy nghề có tổng số điểm của các tiêu chí đạt từ 80% trở lên và các điểm đánh giá của từng tiêu chí phải đạt từ 50% trở lên số điểm tối đa, Quyết định số 5. trong đó ba tiêu chí sau: giáo viên và cán bộ quản lý; 08/2008/QĐ- chương trình, giáo trình; cơ sở vật chất, thiết bị, đồ BLĐT... dùng dạy học phải đạt từ 80% trở lên số điểm tối đa của từng tiêu chí

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản