Cấp giấy chứng nhận đối tượng miễn học phí cho con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân

Chia sẻ: Tran Nhu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
135
lượt xem
7
download

Cấp giấy chứng nhận đối tượng miễn học phí cho con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: Hạ sỹ quan, chiến sỹ có con được hưởng chế độ miễn học phí có trách nhiệm khai (theo mẫu số 05/TK-MHP), báo cáo đơn vị trực tiếp quản lý (đại đội hoặc tiểu đoàn) xác nhận, gửi cấp trung đoàn và tương đương trở lên để được cấp “Giấy chứng nhận đối tượng được miễn học phí” cho thân nhân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy chứng nhận đối tượng miễn học phí cho con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân

  1. Lĩnh vực : Chính sách TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp giấy chứng nhận đối tượng miễn học phí cho con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân tại các đơn vị cấp Tổng cục, Vụ, Cục…trực thuộc Bộ trưởng TRÌNH TỰ THỰC HIỆN: Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Bước 2: Hạ sỹ quan, chiến sỹ có con đẻ, con nuôi hợp pháp đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập và cơ sở giáo dục phổ thông công lập có trách nhiệm lập hồ sơ và nộp hồ sơ cho cơ quan, đơn vị đang công tác. Bước 3: Nhận “Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí” tại đơn vị hạ sỹ quan, chiến sỹ đang công tác. CÁCH THỨC THỰC HIỆN: Trực tiếp tại đơn vị đang công tác THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG HỒ SƠ: a) Thành phần hồ sơ bao gồm: Hạ sỹ quan, chiến sỹ có con được hưởng chế độ miễn học phí có trách nhiệm khai (theo mẫu số 05/TK-MHP), báo cáo đơn vị trực tiếp quản lý (đại đội hoặc tiểu đoàn) xác nhận, gửi cấp trung đoàn và tương đương trở lên để được cấp “Giấy chứng nhận đối tượng được miễn học phí” cho thân nhân. b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ. - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai của hạ sỹ quan, chiến sỹ về thân nhân đủ điều kiện được trợ cấp khó khăn đột xuất (Mẫu số 05/TK-MHP) THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: Chưa có quy định cụ thể về thời gian giải quyết ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN: Cá nhân CƠ QUAN THỰC HIỆN: Các Tổng cục, Vụ, Cục ... trực thuộc Bộ Công an KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Giấy chứng nhận LỆ PHÍ: Không TÊN MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI: YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN: + Thời gian hưởng chế độ miễn học phí đối với con hạ sỹ quan, chiến sỹ được tính từ ngày cấp “Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí” đến hết thời hạn phục vụ của hạ sỹ quan, chiến sỹ. + Đơn vị quản lý hạ sỹ quan, chiến sỹ (cấp trung đoàn và tương đương trở lên) có
  2. trách nhiệm gửi thông báo về địa phương (nơi con của hạ sỹ quan, chiến sỹ học tập) để phối hợp với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập ngừng thực hiện chế độ miễn học phí đối với con của hạ sỹ quan, chiến sỹ kể từ ngày hạ sỹ quan, chiến sỹ xuất ngũ; trở thành học viên các trường Công an nhân dân; hy sinh, từ trần; bị tước danh hiệu Công an nhân dân hoặc bị trả về địa phương. CĂN CỨ PHÁP LÝ: + Nghị định số 54/2008/NĐ-CP ngày 24/4/2008 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân. + Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BCA-BTC ngày 14/4/2009 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2008/NĐ-CP ngày 24/4/2008 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản