Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đánh giá trình độ thông thạo ngôn ngữ cho cơ sở sát hạch ngôn ngữ tiếng Anh

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
61
lượt xem
7
download

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đánh giá trình độ thông thạo ngôn ngữ cho cơ sở sát hạch ngôn ngữ tiếng Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đánh giá trình độ thông thạo ngôn ngữ cho cơ sở sát hạch ngôn ngữ tiếng anh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đánh giá trình độ thông thạo ngôn ngữ cho cơ sở sát hạch ngôn ngữ tiếng Anh

  1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đánh giá trình độ thông thạo ngôn ngữ cho cơ sở sát hạch ngôn ngữ tiếng Anh Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng không Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:60 ngày Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ Quyết định số 1. 20.000.000VNĐ điều kiện đánh giá trình độ thông 69/2006/QĐ-BTC... thạo ngôn ngữ cho cơ sở đào tạo
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định ngoại ngữ Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ Tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp đơn và hồ sơ, tài liệu 1. đề nghị liên quan về Cục HKVN Cục Hàng không Việt Nam thành lập Tổ công tác thực hiện các quy định của ICAO về thông thạo ngôn ngữ" (Quyết định 1204/QĐ-CHK ngày 30/05/2007) tiến hành họp thẩm định hồ Giải quyết sơ. Tổ công tác tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở đánh giá 2. thủ tục trình độ thông thạo ngôn ngữ theo các điều kiện quy định tại văn bản 3104/CHK-VP ngày 14/12/2007. Nếu đáp ứng, Cục HKVN sẽ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đánh giá trình độ thông thạo ngôn ngữ cho cơ sở sát hạch ngôn ngữ tiếng Anh
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đánh giá trình độ thông thạo 1. ngôn ngữ cho cơ sở sát hạch ngôn ngữ tiếng Anh Tài liệu thể hiện được các nội dung sau: i) phạm vi áp dụng ii) mục tiêu và phạm vi đánh giá iii)Tiêu chí và mức độ đánh giá iv) Phương thức kiểm tra 2. v) mẫu câu hỏi, ngân hàng câu hỏi và đáp án vi) tổ chức kiểm tra, đánh giá: thời gian và thời hạn, chế độ báo cáo, các mẫu biểu và tài liệu vii) trang thiết bị phòng kiểm tra đánh giá; viii) quy trình cấp Giấy chứng nhận, giải quyết khiếu nại ix) đội ngũ giáo viên đánh giá 3. Biên lai và giấy tờ xác nhận việc nộp lệ phí Số bộ hồ sơ: 06 bộ
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản