Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
36
lượt xem
2
download

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Lâm nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính

  1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính Thông tin Lĩnh vực thống kê:Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Kiểm lâm Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:10 ngày Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Cán bộ bộ phận 1 cửa – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 1. hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ thủ tục cho các tổ chức, cá nhân. (15 phút ) Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại văn phòng Sở bộ phận 1 cửa - Sở 2. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cán bộ bộ phận 1 cửa chuyển hồ sơ lên phòng Khoa học Kỹ thuật thẩm định. Nếu hồ sơ không phù hợp với quy định, Sở 3. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thông báo điểm không phù hợp bằng văn bản để cá nhân, tổ chức tiến hành sửa đổi và thực hiện đăng ký lại (3 ngày sau khi nhận hồ sơ). Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ tiến hành thành lập Tổ công tác khảo sát thực tế và thẩm định tính hợp lệ hồ sơ đề nghị chứng nhận đủ 4. điều kiện, sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính của tổ chức, cá nhân. ( 7 ngày ) 5. Sau 10 ngày kể từ ngày nhận được công bố, nếu hồ sơ phù hợp với quy định, cán bộ bộ phận 1 cửa tham mưu Ban giám đốc cấp
  3. Tên bước Mô tả bước giấy chứng nhận và gửi trả lại tổ chức, cá nhân. Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại văn phòng Sở bộ phận 1 cửa 6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giống cây trồng lâm 1. nghiệp chính. Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh 2. giống cây trồng lâm nghiệp chính. Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mặt hàng giống 3. cây trồng lâm nghiệp. Số bộ hồ sơ: 02
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Quyết định số 1. giống cây trồng lâm nghiệp chính (Biểu mẫu số 9) 89/2005/QĐ-BNN... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Các loại giống cây lâm nghiệp có tên trong Danh Pháp lệnh số 1. mục giống cây trồng lâm nghiệp 15/2004/PL-UBTVQ... Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó Pháp lệnh số 2. có mặt hàng về giống cây trồng; 15/2004/PL-UBTVQ... Có địa điểm kinh doanh và cơ sở vật chất kỹ thuật Pháp lệnh số 3. phù hợp với việc kinh doanh từng loại giống, 15/2004/PL-UBTVQ... từng cấp giống; Pháp lệnh số 4. Có nhân viên kỹ thuật đủ năng lực nhận biết loại 15/2004/PL-UBTVQ... giống kinh doanh và nắm vững kỹ thuật bảo quản
  5. Nội dung Văn bản qui định giống cây trồng Có hoặc thuê nhân viên kiểm nghiệm, thiết bị Pháp lệnh số 5. kiểm nghiệm chất lượng các loại giống kinh 15/2004/PL-UBTVQ... doanh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản