Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
45
lượt xem
2
download

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.

  1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Dược - Mỹ phẩm Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Y tế tỉnh An Giang. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Y tế cấp huyện. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện 240.000 Quyết định số 1. kinh doanh thuốc đối vối cơ sở bán đồng. 59/2008/QĐ-BTC... thuốc đông y, thuốc từ dược liệu: Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Y tế hàng tháng vào ngày 1 1. đến 5 và ngày 16 đến ngày 20. Nhân viên Phòng Y tế kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu tiếp nhận hồ sơ, 2. thu phí thẩm định, hẹn ngày thẩm định cơ sở, ngày trả kết quả. Hàng tháng từ ngày 6 đến ngày 9 và từ ngày 21 đến ngày 24 nhân viên Phòng Y tế đến thẩm định cơ sở theo địa chỉ ghi trong hồ sơ: - Nếu thẩm định cơ sở đạt đủ điều kiện hành nghề theo biên bản, Phòng Y tế tổng hợp hồ sơ nộp về Sở y tế. 3. - Nếu thẩm định cơ sở không đạt đủ điều kiện hành nghề theo biên bản: + Cơ sở có hướng khắc phục, hẹn ngày thẩm định lần 2. + Cơ sỏ không có hướng khắc phục, Phòng Y tế trả lời bằng văn bản cơ sở không đạt đủ điều kiện hành nghề, trả lại cho cơ sở 01 bộ hồ sơ. Sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ về Sở Y tế, nhân viên Phòng Y 4. tế nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tại Sở Y tế.
  3. Tên bước Mô tả bước 5. Nhân viên Phòng Y tế vào sổ lưu trữ tại Phòng Y tế. Cá nhân, tổ chức nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề 6. tại Phòng Y tế. Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề kinh doanh 1. thuốc. 2. - Bản sao hợp pháp giấy chứng chỉ hành nghề (có chứng thực). 3. - Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có chứng thực). - Bảng kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất 4. kỹ thuật.
  4. Thành phần hồ sơ - Hồ sơ cá nhân của nhân viên (nếu có): + Bản sao hợp pháp văn bằng chuyên môn. 5. + Sơ yếu lý lịch (có chứng thực). + Khám sức khoẻ. + Hợp đồng lao động. - Hợp đồng thuê, mượn nếu mặt bằng không thuộc quyền sở hữu của chủ cơ 6. sở. Số bộ hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp chứng nhận hành nghề kinh doanh 1. thuốc. Bảng kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên 2. môn, cơ sở vật chất kỹ thuật.
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Có Người phụ trách chuyên môn hoặc chủ cơ sở bán Nghị định số lẻ thuốc phải có chứng chỉ hành nghề dược với hình 1. 79/2006/NĐ-CP thức hành nghề bán lẻ thuốc thành phẩm y học cổ ng... truyền, thuốc từ dược liệu Cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở bán lẻ thuốc phải Nghị định số địa điểm cố định, riêng biệt, cao ráo, xa nguồn ô 2. 79/2006/NĐ-CP nhiễm; xây dựng chắc chắn, đủ ánh sáng, tường và ng... nền nhà dễ làm vệ sinh Cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở bán lẻ thuốc phải diện tích tối thiểu 10m2; có khu vực bố trí tủ, kệ Nghị định số 3. trưng bày, bảo quản thuốc; nếu kinh doanh thêm mỹ 79/2006/NĐ-CP phẩm, thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế phải có ng... khu vực riêng. Cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở bán lẻ thuốc phải Nghị định số 4. thiết bị bảo quản thuốc tránh được các ảnh hưởng bất 79/2006/NĐ-CP lợi của ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, … ng...
  6. Nội dung Văn bản qui định Cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở bán lẻ thuốc phải Nghị định số 5. có dụng cụ ra lẻ và bao bì ra lẻ phù hợp với điều kiện 79/2006/NĐ-CP bảo quản thuốc, có ghi nhãn thuốc đầy đủ. ng... Cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở bán lẻ thuốc phải Nghị định số 6. có tài liệu chuyên môn, hồ sơ sổ sách liên quan đến 79/2006/NĐ-CP hoạt động kinh doanh thuốc. ng... Cơ sở bán lẻ thuốc phải có nguồn nhân lực thích hợp Nghị định số 7. (số lượng, bằng cấp, kinh nghiệm nghề nghiệp) đáp 79/2006/NĐ-CP ứng quy mô hoạt động ng... Nghị định số Nhân viên phải có bằng cấp chuyên môn về dược, y 8. 79/2006/NĐ-CP học cổ truyền. ng... Nghị định số Nhân viên phải có đủ sức khỏe, không mắc bệnh 9. 79/2006/NĐ-CP truyền nhiễm. ng... 10. Nhân viên phải không đang trong thời gian bị kỷ luật Nghị định số
  7. Nội dung Văn bản qui định từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến 79/2006/NĐ-CP chuyên môn y, dược. ng... Cơ sở bản lẻ thuốc mua thuốc tại các cơ sở kinh Nghị định số 11. doanh thuốc hợp pháp; chỉ kinh doanh thuốc được 79/2006/NĐ-CP phép lưu hành. ng... Người bán lẻ thuốc tư vấn sử dụng thuốc cho người Nghị định số 12. mua; cung cấp thuốc phù hợp, kiểm tra, đối chiếu 79/2006/NĐ-CP nhãn thuốc, chất lượng, chủng loại thuốc; ng... Nghị định số Cơ sở phải có đủ điều kiện và thực hiện bảo quản 13. 79/2006/NĐ-CP thuốc theo yêu cầu ghi trên nhãn thuốc. ng... Người quản lý chuyên môn hoặc chủ cơ sở bán lẻ thuốc phải có mặt thường xuyên trong thời gian hoạt Nghị định số động và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi mặt 14. 79/2006/NĐ-CP hoạt động của cơ sở, trong trường hợp vắng mặt phải ng... ủy quyền cho nhân viên có trình độ chuyên môn tương đương trở lên điều hành.
  8. Nội dung Văn bản qui định Khoảng cách từ nhà thuốc đến cơ sở y tế nhà nước Chỉ thị số 33/CT- 15. (từ tuyến huyện trở lên) phải hơn 500 mét. UB, ngày 28...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản