Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
47
lượt xem
4
download

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính

  1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính Thông tin Lĩnh vực thống kê:Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Kiểm lâm Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:10 ngày Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Cán bộ bộ phận 1 cửa – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 1. hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ thủ tục cho các tổ chức, cá nhân. (15 phút ) Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại văn phòng Sở bộ phận 1 cửa - Sở 2. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cán bộ bộ phận 1 cửa chuyển hồ sơ lên phòng Khoa học Kỹ thuật thẩm định. Nếu hồ sơ không phù hợp với quy định, Sở 3. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thông báo điểm không phù hợp bằng văn bản để cá nhân, tổ chức tiến hành sửa đổi và thực hiện đăng ký lại (3 ngày sau khi nhận hồ sơ). Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ tiến hành thành lập Tổ công tác khảo sát thực tế và thẩm định tính hợp lệ hồ sơ đề nghị chứng nhận đủ 4. điều kiện, sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính của tổ chức, cá nhân. ( 7 ngày ) 5. Sau 10 ngày kể từ ngày nhận được công bố, nếu hồ sơ phù hợp với quy định, cán bộ bộ phận 1 cửa tham mưu Ban giám đốc cấp
  3. Tên bước Mô tả bước giấy chứng nhận và gửi trả lại tổ chức, cá nhân. Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại văn phòng Sở bộ phận 1 cửa 6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng 1. lâm nghiệp chính. Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh 2. giống cây trồng lâm nghiệp chính. Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mặt hàng giống 3. cây trồng lâm nghiệp. Số bộ hồ sơ: 02
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, Quyết định số 1. kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính 89/2005/QĐ-BNN... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Pháp lệnh số Các loại giống cây lâm nghiệp có tên trong Danh mục 1. 15/2004/PL- giống cây trồng lâm nghiệp UBTVQ... Pháp lệnh số Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về lĩnh vực 2. 15/2004/PL- giống cây trồng UBTVQ... Có địa điểm sản xuất giống cây trồng phù hợp với Pháp lệnh số quy hoạch của ngành Nông nghiệp, ngành Thuỷ sản 3. 15/2004/PL- và phù hợp với yêu cầu sản xuất của từng loại giống, UBTVQ... từng cấp giống; bảo đảm tiêu chuẩn môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp
  5. Nội dung Văn bản qui định luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật và pháp luật về thuỷ sản Có cơ sở vật chất và trang, thiết bị kỹ thuật phù hợp Pháp lệnh số với quy trình kỹ thuật sản xuất từng loại giống, từng 4. 15/2004/PL- cấp giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông UBTVQ... thôn, Bộ Thuỷ sản ban hành Có hoặc thuê nhân viên kỹ thuật đã được đào tạo về Pháp lệnh số 5. kỹ thuật trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, bảo vệ thực 15/2004/PL- vật UBTVQ...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản