Cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất cho thân nhân liệt sĩ.

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
44
lượt xem
3
download

Cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất cho thân nhân liệt sĩ.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Người có công

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất cho thân nhân liệt sĩ.

  1. Cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất cho thân nhân liệt sĩ. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận Bằng và hồ sơ) Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Bằng Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Bộ, Ban, Ngành Trung ương, các Tập đoàn kinh tế Nhà nước, Tổng Công ty 91 (gọi chung là cơ quan Trung ương), tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có người hy sinh có trách nhiệm: + Lập hồ sơ theo quy định tại điểm 1.1, 1.2 khoản 1, 1. Chuẩn bị, nộp hồ sơ mục II Phần I Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. + Lập tờ trình kèm theo danh sách trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” gởi đến Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Tiếp nhận, thẩm + Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình Thủ tướng Chính định, quyết định cấp 2. phủ quyết định tặng Bằng “Tổ quốc ghi công”; giấy chứng nhận gia + Chuyển đến cơ quan Trung ương, cấp tỉnh có người đình liệt sĩ hy sinh. Cơ quan có người hy sinh chuyển Bằng “Tổ quốc ghi Chuyển hồ sơ đến 3. công” kèm hồ sơ liệt sĩ đến Sở Lao động - Thương Sở Lao động - binh và Xã hội nơi thân nhân liệt sĩ cư trú. Thương binh và Xã
  3. Tên bước Mô tả bước hội Sở Lao động- Thương binh và Xã hội: + Tiếp nhận hồ sơ liệt sĩ và Bằng “Tổ quốc ghi công” do các cơ quan chuyển đến. + Ra quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và Tiếp nhận, thẩm trợ cấp tiền tuất; lập phiếu trợ cấp tiền tuất thân nhân 4. định và quyết định liệt sĩ và lưu trữ hồ sơ theo quy định. trợ cấp tiền tuất + Chuyển Bằng “Tổ quốc ghi công”, Quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất về Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố để phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức báo tử và thực hiện chế độ ưu đãi. Thân nhân liệt sĩ nhận Bằng “Tổ quốc ghi công”, Quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ 5. Trả kết quả cấp tiền tuất tại Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội nơi cư trú.
  4. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Giấy báo tử (do Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền theo quy định cấp) ; 2. - Giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ của Chủ tịch Uỷ ban nhân cấp xã; 3. - Quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất; 4. - Phiếu trợ cấp tiền tuất thân nhân liệt sĩ. Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Pháp lệnh ưu đãi 1. Phải thuộc một trong các trường hợp sau đây: người có côn... - Chiến đấu hoặc trực tiếp chiến đấu;
  5. Nội dung Văn bản qui định - Trực tiếp đấu tranh chínhntrị, đấu tranh binh vận có tổ chức với địch; - Hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tra tấn vẫn không chịu khuất phục, kiên quyết đấu tranh hoặc thực hiện chủ trương vượt tù, vượt ngục mà hy sinh; - Làm nghĩa vụ quốc tế; - Đấu tranh chống tội phạm; - Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân; - Do ốm đau, tai nạn khi đang làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn; - Thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh chết vì vết thương tái phát.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản