Cấp Giấy chứng nhận xoá đăng ký quốc tịch tàu bay

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
45
lượt xem
4
download

Cấp Giấy chứng nhận xoá đăng ký quốc tịch tàu bay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận xoá đăng ký quốc tịch tàu bay', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp Giấy chứng nhận xoá đăng ký quốc tịch tàu bay

  1. Cấp Giấy chứng nhận xoá đăng ký quốc tịch tàu bay Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng không Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tiêu chuẩn an toàn bay / Cục HKVN Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại văn phòng Cục HKVN đề nghị b) Cục HKVN thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ; và cấp Giấy Giải quyết chứng nhận xoá đăng ký quốc tịch tàu bay khi đáp ứng các các 2. thủ tục quy định hiện hành và thu hồi Giấy chúng nhận đăng ký tàu bay Hồ sơ Thành phần hồ sơ a. Đơn đề nghị xóa đăng ký quốc tịch tàu bay bao gồm các thông tin: họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người đề nghị xoá đăng ký; loại tàu bay, số xuất 1. xưởng, trọng lượng cất cánh tối đa, nhà sản xuất tàu bay, quốc tịch và số hiệu đăng ký; loại, số lượng và số hiệu động cơ tàu bay; lý do đề nghị xoá đăng ký; số Giấy chứng nhận đăng ký đã được cấp 2. Giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch tàu bay hoặc Giấy chứng nhận đăng ký
  3. Thành phần hồ sơ tạm thời quốc tịch tàu bay đã được cấp 3. Các tài liệu chứng minh lý do xoá đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch tàu bay hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 4. tạm thời quốc tịch tàu bay đã được cấp; 5. Các tài liệu chứng minh lý do xoá đăng ký Số bộ hồ sơ: 02 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định a) Sau khi kiểm tra và đánh giá hồ sơ, Cục Hàng Nghị định số 1. không Việt Nam ghi các thông tin vào Sổ đăng bạ tàu 70/2007/NĐ-CP bay Việt Nam ng...
  4. Nội dung Văn bản qui định b) Cấp Giấy chứng nhận xoá đăng ký quốc tịch tàu 2. bay theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Nghị định 70/2007/NĐ-CP ngày 20/4/2007 c) Cục Hàng không Việt Nam tiến hành thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch tàu bay hoặc Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời quốc tịch tàu bay đã cấp 3. trừ trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch tàu bay hoặc Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời quốc tịch tàu bay bị mất tích hoặc tiêu huỷ theo tàu bay

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản