Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (địa phương)

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
60
lượt xem
4
download

Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (địa phương)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (địa phương)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (địa phương)

  1. Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (địa phương) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đo đạc và bản đồ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Biên bản thẩm định theo Mẫu số 4 (kèm theo Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2004)
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương nộp Hồ sơ tại 1. Sở Tài nguyên và Môi trường Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định theo Mẫu số 4 (kèm theo Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ) và gửi Biên bản thẩm định kèm theo một bộ hồ sơ cho Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp phép theo Mẫu số 3 (kèm theo Quyết định số 05/2004/QĐ- BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 1. trường ban hành Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ)
  3. Thành phần hồ sơ Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có 2. chứng nhận của Công chứng Nhà nước Bản sao Quy chế hoặc Điều lệ hoạt động có chứng nhận của Công chứng 3. Nhà nước Bản sao văn bằng đối với người chịu trách nhiệm trước pháp luật và người 4. phụ trách kỹ thuật chính có chứng nhận của Công chứng Nhà nước Số bộ hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và Quyết định số 1. bản đồ theo Mẫu số 3 05/2004/QĐ-BTNM...
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Tổ chức trong nước phải có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy Quyết định số định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ 1. 05/2004/QĐ- đối với đơn vị sự nghiệp; có giấy chứng nhận đăng ký BTNM... kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức kinh tế Tổ chức trong nước phải có số lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật đo đạc và bản đồ phù hợp với định biên Quyết định số 2. quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác 05/2004/QĐ- đo đạc và bản đồ để thực hiện 1 (một) sản phẩm đo BTNM... đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp giấy phép Tổ chức trong nước phải có cán bộ phụ trách kỹ thuật trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù Quyết định số 3. hợp với nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ đề nghị 05/2004/QĐ- cấp giấy phép và có thực tế hoạt động đo đạc và bản BTNM... đồ ít nhất 3 (ba) năm
  5. Nội dung Văn bản qui định Tổ chức trong nước phải có số lượng trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với Quyết định số định mức thiết bị máy móc quy định trong Định mức 4. 05/2004/QĐ- kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực BTNM... hiện 1 (một) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp giấy phép

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản