Cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

Chia sẻ: Anh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
93
lượt xem
2
download

Cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trình tự thực hiện: - Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Luật số 12/2008/QH12, Nghị định số 11/2009/NĐ-CP - Nộp hồ sơ đến Cục Xuất bản, số 10 đường Thành, Hà Nội - Chờ nhận kết quả sau 30 ngày, nếu không được cấp phép sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

  1. Thủ tục hành chính Xuất bản-Cục Xuất bản
  2. Tên thủ tục : Cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm Cơ quan thực hiện : Cục Xuất bản Nội dung : Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm - Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Luật số 12/2008/QH12, Nghị định số 11/2009/NĐ-CP - Trình tự thực hiện: - Nộp hồ sơ đến Cục Xuất bản, số 10 đường Thành, Hà Nội - Chờ nhận kết quả sau 30 ngày, nếu không được cấp phép sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do - Trực tiếp tại trụ sở của Cục Xuất bản - Cách thức thực hiện; - Qua hệ thống bưu chính, chuyển phát - Đơn xin phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm; - Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản cơ sở phát hành xuất - Thành phần, số lượng hồ sơ: bản phẩm Số lượng hồ sơ: 01 bộ - Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ - Đối tượng thực hiện thủ tục hành Tổ chức chính: a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Xuất bản b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc - Cơ quan thực hiện thủ tục hành phân cấp thực hiện (nếu có): chính: c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Xuất bản d) Cơ quan phối hợp (nếu có): - Kết quả thực hiện thủ tục hành Giấy phép chính: - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu Đơn xin cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất có và đề nghị đính kèm): bản phẩm * Khoản 5 Điều 1 Luật số 12/2008/QH12 ngày 03/6/2008: Điều kiện cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm gồm: a) Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư; b) Người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải thường trú tại Việt Nam, có văn bằng và có chứng chỉ hành nghề về phát hành xuất bản phẩm do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp; c) Trường hợp kinh doanh nhập khẩu sách, ngoài điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này, phải có đội ngũ nhân viên và cộng tác viên đủ năng lực thẩm định nội dung sách. * Nghị định số 11/2009/NĐ-CP bổ sung Điều 18c. về điều kiện cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm như sau: 1. Điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm quy định tại khoản 2 Điều 38 của Luật Xuất bản bao gồm: a) Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư; b) Người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải thường trú tại Việt Nam; có văn bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành phát hành - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ xuất bản phẩm; nếu tốt nghiệp đại học các ngành khác thì phải tục hành chính (nếu có): có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ phát hành xuất bản phẩm do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc diện bị pháp luật cấm kinh doanh. 2. Trường hợp kinh doanh nhập khẩu sách, ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, còn phải có thêm các điều kiện sau đây: a) Có ít nhất năm nhân viên thẩm định nội dung sách làm việc theo hợp đồng dài hạn và được đóng bảo hiểm xã hội; Nhân viên thẩm định nội dung sách phải có bằng đại học trở lên chuyên ngành ngoại ngữ phù hợp với ngôn ngữ thể hiện của phần lớn số sách nhập khẩu, có thâm niên công tác trong lĩnh vực
  3. lên và không thuộc diện bị pháp luật cấm kinh doanh; b) Có ít nhất bảy cộng tác viên thẩm định nội dung sách làm việc theo hợp đồng lao động vụ việc; Cộng tác viên thẩm định nội dung sách phải có bằng đại học trở lên chuyên ngành ngoại ngữ, có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ phù hợp để thẩm định nội dung sách nhập khẩu; c) Có trụ sở làm việc và mặt bằng kinh doanh xuất bản phẩm với diện tích từ một trăm mét vuông trở lên; d) Có vốn chủ sở hữu từ năm tỷ đồng trở lên." - Luật số 12/2008/QH12 ngày 03/06/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản số 30/2004/QH11. - Nghị định 11/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ ban hành ngày 10/2/2009 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2005/NDD-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản - Quyết định 31/2006/QĐ-BVHTT ngày 01/3/2006 chính: cuả Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiểu sử dụng trong hoạt động xuất bản

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản