Cấp Giấy phép thành lập cơ quan báo chí, xuất bản báo chí Việt Nam ở nước ngoài

Chia sẻ: Anh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
101
lượt xem
10
download

Cấp Giấy phép thành lập cơ quan báo chí, xuất bản báo chí Việt Nam ở nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thành phần, số lượng hồ sơ: - Đơn xin cấp giấy phép hoạt động báo chí do cơ quan chủ quản đứng tên xin phép. Nội dung đơn phải ghi rõ: + Tên cơ quan chủ quản xin phép xuất bản báo chí, + Tên báo, tạp chí, bản tin. + Tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành. + Ngôn ngữ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp Giấy phép thành lập cơ quan báo chí, xuất bản báo chí Việt Nam ở nước ngoài

  1. Thủ tục hành chính Báo chí-Cục Báo chí
  2. Cấp Giấy phép thành lập cơ quan báo chí, xuất bản báo chí Việt Tên thủ tục : Nam ở nước ngoài Cơ quan thực Cục Báo chí hiện : Nội dung : Cấp Giấy phép thành lập cơ quan báo chí, xuất bản báo chí Việt Thủ tục Nam ở nước ngoài. - Cơ quan quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nộp hồ sơ cho Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông (tại 50 Thi Sách, Hà Nội) hoặc thông qua hệ thống bưu chính. Trình tự thực hiện - Cục Báo chí xem xét hồ sơ và trình Bộ Thông tin và Truyền thông. - Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ cấp phép nếu đủ điều kiện; nếu không cấp sẽ có văn bản trả lời. - Trực tiếp tại Cục Báo chí Cách thức thực hiện - Thông qua hệ thống bưu chính. - Đơn xin cấp giấy phép hoạt động báo chí do cơ quan chủ quản đứng tên xin phép. Nội dung đơn phải ghi rõ: + Tên cơ quan chủ quản xin phép xuất bản báo chí, + Tên báo, tạp chí, bản tin. + Tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành. + Ngôn ngữ. Thành phần, số lượng hồ + Thể thức xuất bản (kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang in mỗi số, số sơ lượng bản in mỗi kỳ). + Tổ chức bộ máy của Tòa soạn. + Những người chịu trách nhiệm chính (Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập). + Trụ sở tòa soạn, điện thoại, Fax. - Văn bản ý kiến của Bộ Ngoại giao. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính. Trong trường hợp không cấp thì chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận hồ Thời hạn giải quyết: sơ, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí có văn bản trả lời, nói rõ lý do. Đối tượng thực hiện thủ - Tổ chức tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Cơ quan thực hiện thủ tục Truyền thông. hành chính - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí. Kết quả thực hiện thủ tục - Giấy phép hành chính Lệ phí (nếu có): Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): - Việc thành lập cơ quan báo chí của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước Yêu cầu, điều kiện thực ngoài phải phù hợp với pháp luật của nước sở tại và được tiến hành theo hiện thủ tục hành chính các quy định của quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến (nếu có): nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định 98/CP ngày 13/9/1997và phù hợp với Luật Báo chí Việt Nam. - Nghị định 98/CP ngày 13/9/1997 ban hành Quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài. Căn cứ pháp lý của thủ - Thông tư 97/TTLB ngày 17/12/1997 của liên bộ Văn hóa – Thông tin - tục hành chính Ngoại giao hướng dẫn thi hành Quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản