Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương

Chia sẻ: Anh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
66
lượt xem
2
download

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương

  1. Thủ tục hành chính Xuất bản-Sở Thông tin và Truyền thông Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ Tên thủ chức, cá nhân của địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực tục : thuộc của cơ quan, tổ chức của Trung ương tại địa phương Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông : Nội dung : Thủ tục Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc của cơ quan, tổ chức của Trung ương tại địa phương - Cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Luật Xuất bản số 30/2004/QH11 và Nghị định số 111/2005/NĐ-CP - Trình tự thực hiện: - Nộp hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông sở tại - Nhận kết quả sau 10 ngày (nếu không câp phép có văn bản trả lời nêu rõ lý do) - Trực tiếp tại trụ sở của Sở Thông tin và Truyền thông - Cách thức thực hiện; - Qua hệ thống bưu chính, chuyển phát - Đơn xin cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm theo mẫu - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ Số bộ hồ sơ: 01 bộ - Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ - Đối tượng thực hiện thủ tục hành - Tổ chức chính: - Cá nhân a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc - Cơ quan thực hiện thủ tục hành phân cấp thực hiện (nếu có): chính: c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông d) Cơ quan phối hợp (nếu có): - Kết quả thực hiện thủ tục hành Giấy phép chính: - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và Đơn xin phép tổ chức triển lãm, hội chợ đề nghị đính kèm): - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Luật số 30/2004/QH11 thông qua ngày 03/12/2004 quy định về xuất bản - Nghị định 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành Xuất bản chính: - Quyết định 31/2006/QĐ-BVHTT ngày 01/3/2006 cuả Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiểu sử dụng trong hoạt động xuất bản

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản