Cấp Giấy phép Tư vấn giám sát thi công công trình nhà máy thủy điện

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
60
lượt xem
8
download

Cấp Giấy phép Tư vấn giám sát thi công công trình nhà máy thủy điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục Cấp Giấy phép Tư vấn giám sát thi công công trình nhà máy thủy điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp Giấy phép Tư vấn giám sát thi công công trình nhà máy thủy điện

  1. Cấp Giấy phép Tư vấn giám sát thi công công trình nhà máy thủy điện Thông tin Lĩnh vực thống kê: Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Công Thương Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Điều tiết đện lực Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Điều tiết điện lực Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí thẩm định theo Phí thẩm định và lệ phí quy định Thông tư số 124/2008/TT- 1. cấp phép Lệ phí cấp phép: BTC n... 300.000 đ Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức gửi hồ sơ đề nghị cấp phép trực triếp hoặc gửi qua 1. đường bưu điện đến Cục Điều tiết điện lực Cục Điều tiết điện lực làm giấy hẹn trả lời tính đầy đủ, hợp lệ của Hồ sơ và gửi thông báo thu phí thẩm định. Trường hợp hồ sơ 2. không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc, Cục thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục tiến hành thẩm tra nội dung hồ sơ và trường hợp cần thiết tiến hành kiểm tra điều kiện cấp phép thực tế. Nếu tổ chức đáp ứng đủ điều kiện quy định, 3. trong thời hạn 30 ngày làm việc, Cục cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Cục trả lời bằng văn bản cho tổ chức, nêu rõ lý do không cấp phép Cục gửi công văn thu lệ phí cấp phép (đối với tổ chức được cấp phép). Sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp lệ phí cấp phép, tổ 4. chức nhận Giấy phép trực tiếp tại tại Cục hoặc bằng đường bưu điện.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu) Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm 2. theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý,Chuyên gia tư vấn chính, kèm theo 3. bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn (theo mẫu) Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các 4. Chuyên gia tư vấn chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian năm năm gần nhất. Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác 5. tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép. 6. Báo cáo tài chính ba năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động). Số bộ hồ sơ: 03 bộ
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết định số 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực 32/2006/QĐ-BCN... Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, chuyên Quyết định số 2. gia tư vấn chính 32/2006/QĐ-BCN... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Điều kiện chung: - Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Quyết định số 1. - Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp giấy phép. 32/2006/QĐ-BCN... - Có năng lực tài chính để thực hiện lĩnh vực được cấp phép Điều kiện cụ thể: Quyết định số 2. - Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên 32/2006/QĐ-BCN... môn về công nghệ và công trình các nhà máy thuỷ
  5. Nội dung Văn bản qui định điện; - Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực thiết bị thuỷ công, thiết bị điện, xử lý nước, điều khiển tự động, thuỷ công, thuỷ văn, thuỷ năng, địa chất công trình, xây dựng thuỷ điện và các lĩnh vực có liên quan đến nhà máy thuỷ điện. Chuyên gia tư vấn chủ trì phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác ít nhất năm năm trong lĩnh vực tư vấn và đã có kinh nghiệm chủ trì giám sát thi công ít nhất một công trình nhà máy thuỷ điện; - Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật cần thiết cho việc giám sát thi công các công trình nhà máy thuỷ điện; - Năng lực của tổ chức tư vấn giám sát thi công công trình nhà máy thuỷ điện được phân thành 4 hạng theo quy mô công suất lắp đặt nhà máy thuỷ điện được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 9 của Quy định này; - Yêu cầu về năng lực của tổ chức tư vấn giám sát thi công theo hạng công trình thuỷ điện như sau: Hạng 1 (Không giới hạn quy mô công suất): Có ít nhất 20 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình thuộc các chuyên ngành thuỷ điện; Hạng 2 (Quy mô công suất đặt đến 300MW): Có ít nhất 17 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành
  6. Nội dung Văn bản qui định nghề giám sát thi công xây dựng công trình thuộc các chuyên ngành thuỷ điện; Hạng 3 (Quy mô công suất đặt đến 100MW): Có ít nhất 12 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình thuộc các chuyên ngành thuỷ điện; Hạng 4 (Quy mô công suất đặt đến 30MW): Có ít nhất 08 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình thuộc các chuyên ngành thuỷ điện; Hạng 5 (quy mô công suất đặt dưới 10MW): Có ít nhất 05 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình thuộc các chuyên ngành thuỷ điện.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản