Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 5.000 m3/ngày đêm

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
42
lượt xem
4
download

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 5.000 m3/ngày đêm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 5.000 m3/ngày đêm', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 5.000 m3/ngày đêm

  1. Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 5.000 m3/ngày đêm Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tài nguyên nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý tài nguyên nước Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Ba mươi (30) ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí thẩm định Do Ủy ban nhân dân cấp Quyết định số 59/2006/QĐ- 1. hồ sơ tỉnh quy định BTC... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định tại Nghị định số 149/2004/NĐ- 1. CP, Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT và nộp hồ sơ tại Văn phòng tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: - Hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ, Văn phòng sẽ trả lại cho tổ 2. chức, cá nhân xin cấp phép; - Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Văn phòng sẽ chuyển hồ sơ đến phòng chức năng tiến hành thẩm định theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước. Trường hợp hồ sơ bảo đảm các quy định của pháp luật, phòng chuyên môn trình cấp có thẩm quyền tờ trình về việc cấp giấy 3. phép và nội dung của giấy phép. Cấp có thẩm quyền xem xét, ký quyết định cấp giấy phép cho các tổ chức, cá nhân; 4. Trường hợp hồ sơ chưa bảo đảm các quy định của pháp luật, phòng chuyên môn có công văn yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp bổ
  3. Tên bước Mô tả bước sung hồ sơ qua Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải theo quy 2. định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép; Quy định vùng bảo hộ vệ sinh (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền quy định 3. tại nơi dự kiến xả nước thải; Đề án xả nước thải vào nguồn nước, kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa có công trình xử lý nước thải; báo 4. cáo hiện trạng xả nước thải, kèm theo kết quả phân tích thành phần nước thải và giấy xác nhận đã nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trong trường hợp đang xả nước thải và đã có công tŕnh xử lý nước thải;
  4. Thành phần hồ sơ 5. Bản đồ vị trí khu vực xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1/10.000; Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê 6. duyệt hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Bản sao có công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai tại nơi đặt công trình xả nước thải. Trường hợp đất nơi đặt công trình xả nước thải không thuộc quyền sử 7. dụng của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thoả thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân xả nước thải với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được ủy ban nhân dân xã, phường nơi đặt công trình xác nhận. Số bộ hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào Thông tư 02/2005/TT- 1. nguồn nước (Mẫu 01-XNT) BTNMT, ng...
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản